หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ ‘ไทย-ฮ่องกง’ เปิด QR Code จ่ายเงินข้ามแดน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

‘ไทย-ฮ่องกง’ เปิด QR Code จ่ายเงินข้ามแดน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

643
0
พื้นที่โฆษณา 1

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางฮ่องกง ได้เปิดให้บริการระบบชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code ระหว่างประเทศไทยและฮ่องกง นับเป็นบริการชำระเงินข้ามพรมแดนรูปแบบแรกของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับระบบชำระเงินในประเทศอื่น ๆ อย่างเป็นทางการ

ระบบชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code นี้ จะช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนจากทั้งสองประเทศสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการ โดยไม่ต้องพกเงินสดหรือบัตรเดบิต/เครดิต โดยผู้ใช้บริการจากไทยสามารถสแกน FPS QR ของฮ่องกง หรือผู้ใช้บริการจากฮ่องกงสามารถสแกน Thai QR ของไทยได้

สำหรับการใช้งานระบบชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code นี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนจากทั้งสองประเทศจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชำระเงินของผู้ให้บริการในประเทศไทยหรือฮ่องกง ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ ธปท. และธนาคารกลางฮ่องกง คาดว่าระบบชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code นี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนจากทั้งสองประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน

ประโยชน์ของระบบชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code นี้ ได้แก่

  • อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนจากทั้งสองประเทศ ในการชำระค่าสินค้าและบริการ
  • ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการชำระเงินข้ามพรมแดน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างกัน
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างกัน

ในระยะต่อไป ธปท. และธนาคารกลางฮ่องกง จะร่วมกันพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code นี้ ให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งขยายขอบเขตการชำระเงินไปยังบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าและบริการ