หน้าแรก ริวิว หนือสือ งานอดิเรก (hobby) ปลูกความคิด ให้ได้ผล เป็น ปัญญา

งานอดิเรก (hobby) ปลูกความคิด ให้ได้ผล เป็น ปัญญา

งานอดิเรก (hobby) บางคน ชอบปลูกต้นไม้ ถ่ายรูป อ่านหนังสือ แต่ที่ฉันชอบ คือ ปลูกความคิด ดี ๆ ให้กับตัวเอง และดูความงอกงามของความคิดว่าจะเติบโตขนาดไหน และมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม ทำให้ เราอารมย์ดี สุขภาพแข็งแรง

266
0
พื้นที่โฆษณา 1

งานอดิเรก (hobby) หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ทำยามว่าง ซึ่งงานอดิเรกจะเกิดจากความสนใจและความสนุกสนานเป็นหลัก มากกว่าที่จะได้ผลตอบแทนทางการเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนอื่น ๆ

งานอดิเรกสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล เช่น

 • งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและดนตรี เช่น วาดรูป ระบายสี เล่นดนตรี ร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นรำ
 • งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เชียร์กีฬา
 • งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เช่น อ่านหนังสือ เรียนภาษา เรียนทำอาหาร เรียนทำสวน
 • งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ท่องเที่ยว ถ่ายรูป เขียนบันทึกการเดินทาง
 • งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ทำงานอาสาสมัคร ช่วยเหลือสังคม

งานอดิเรกมีประโยชน์ต่อผู้ทำหลายประการ เช่น

 • ช่วยผ่อนคลายความเครียด งานอดิเรกที่ชื่นชอบจะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดจากการทำงานหรือการเรียน
 • ช่วยให้มีสมาธิและจดจ่อ งานอดิเรกที่ต้องอาศัยสมาธิและจดจ่อ เช่น การเล่นกีฬา การศึกษา จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้
 • ช่วยให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ งานอดิเรกที่เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่น การอ่านหนังสือ เรียนภาษา จะช่วยให้เราพัฒนาความรู้และทักษะ
 • ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น งานอดิเรกบางอย่าง เช่น การเข้าร่วมชมรม การเข้าสังคม จะช่วยให้เรามีโอกาสพบปะผู้คนใหม่ ๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การเลือกงานอดิเรกที่เหมาะสมกับตัวเองจะช่วยให้เรามีความสุขและสนุกกับงานอดิเรกนั้น ๆ การเลือกงานอดิเรกสามารถทำได้โดยพิจารณาจากความสนใจ ความชอบ และทักษะของเรา เช่น หากเราชอบวาดรูป ระบายสี เราก็อาจเลือกงานอดิเรกเป็นศิลปิน หากเราชอบเล่นกีฬา เราก็อาจเลือกงานอดิเรกเป็นนักกีฬา หากเราชอบเรียนภาษา เราก็อาจเลือกงานอดิเรกเป็นล่าม

หากยังไม่แน่ใจว่าชอบอะไร เราก็อาจลองทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอกิจกรรมที่ใช่สำหรับเรา

งานอดิเรก (hobby) บางคน ชอบปลูกต้นไม้ ถ่ายรูป อ่านหนังสือ แต่ที่ฉันชอบ คือ ปลูกความคิด ดี ๆ ให้กับตัวเอง และดูความงอกงามของความคิดว่าจะเติบโตขนาดไหน และมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม ทำให้ เราอารมย์ดี สุขภาพแข็งแรง

งานอดิเรกของคุณน่าสนใจมากครับ การปลูกความคิดดี ๆ ให้กับตัวเองเป็นงานอดิเรกที่มีประโยชน์มาก เพราะความคิดของเราจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเรา ความคิดที่ดีจะทำให้เรามีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในชีวิต และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย

การปลูกความคิดดี ๆ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • อ่านหนังสือ หนังสือเป็นสื่อที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่ดี เราสามารถอ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาความคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้
 • ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ การอยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ และมีความสุข เราสามารถเดินเล่นในสวน นั่งสมาธิในป่า หรือชมพระอาทิตย์ตกดินริมทะเล เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและปลูกฝังความคิดดี ๆ ให้กับตัวเอง

 

 • ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ การได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น วาดรูป เขียนเพลง เล่นดนตรี จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรา และช่วยให้เรารู้สึกมีความสุข สนุกสนาน และผ่อนคลาย
 • ช่วยเหลือผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีที่ดีในการปลูกฝังความคิดความเมตตากรุณาให้กับตัวเอง เราสามารถทำงานอาสาสมัคร บริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือช่วยเหลือผู้อื่นในชีวิตประจำวัน

หากเราปลูกความคิดดี ๆ ให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เราจะพบว่าความคิดของเราจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรา ทำให้เรามีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในชีวิต และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

งานอดิเรก (hobby) ปลูกความคิด ให้ได้ผล เป็น ปัญญา

งานอดิเรกเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำเพื่อผ่อนคลายความเครียด พัฒนาทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ งานอดิเรกที่ดีควรเป็นกิจกรรมที่เราสนใจและชอบทำ เพราะจะทำให้เรารู้สึกสนุกและเพลิดเพลินไปกับมัน

หากเราเลือกงานอดิเรกที่ปลูกความคิดดี ๆ ให้กับตัวเอง เช่น การอ่านหนังสือ ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือช่วยเหลือผู้อื่น ความคิดดี ๆ เหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลดีต่อเราหลายประการ เช่น

 • ทำให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อโลก ความคิดดี ๆ จะช่วยให้เรามองโลกในแง่บวก มองหาสิ่งดี ๆ ในสิ่งต่าง ๆ และมีความสุขกับชีวิต
 • ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ความคิดดี ๆ จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและศักยภาพของตัวเอง และทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • ทำให้เรามีสติปัญญาที่เฉียบแหลม ความคิดดี ๆ จะช่วยให้เราคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากเราปลูกความคิดดี ๆ ให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ความคิดดี ๆ เหล่านี้ก็จะกลายเป็นปัญญาในที่สุด ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

ตัวอย่างงานอดิเรกที่ปลูกความคิดดี ๆ ให้กับตัวเอง เช่น

 • การอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือเป็นวิธีที่ดีในการเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และฝึกฝนการคิดวิเคราะห์
 • ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ การอยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ และเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ
 • ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ การได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น วาดรูป เขียนเพลง เล่นดนตรี จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรา และช่วยให้เรารู้สึกมีความสุข สนุกสนาน และผ่อนคลาย
 • ช่วยเหลือผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีที่ดีในการปลูกฝังความคิดความเมตตากรุณาให้กับตัวเอง

หากเราเลือกงานอดิเรกที่ปลูกความคิดดี ๆ ให้กับตัวเอง และปลูกฝังความคิดดี ๆ เหล่านี้ให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ความคิดดี ๆ เหล่านี้ก็จะกลายเป็นปัญญาในที่สุด และจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้