หน้าแรก Tech วิกิพีเดีย’ เผย ‘แชตจีพีที’ ได้รับการค้นหามากที่สุดแห่งปี 2023

วิกิพีเดีย’ เผย ‘แชตจีพีที’ ได้รับการค้นหามากที่สุดแห่งปี 2023

สารานุกรมเนื้อหาเสรี วิกิพีเดีย (Wikipedia) รวบรวมและจัดอันดับเนื้อหาที่ได้รับการค้นหามากที่สุดแห่งปี 2023 และพบว่า แชตจีพีที (ChatGPT) เป็นเนื้อหาที่ได้รับการค้นหามากที่สุดในปีนี้ ตามรายงานของเอพี

288
0
พื้นที่โฆษณา 1

จากการเปิดเผยข้อมูลสถิติการเข้าชมของวิกิพีเดีย พบว่า หัวข้อที่ได้รับการค้นหามากที่สุดแห่งปี 2023 คือ “แชตจีพีที” (ChatGPT) ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่สร้างโดย OpenAI โมเดลนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้คนทั่วโลก เนื่องจากความสามารถในการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ การแปลภาษา และการตอบคำถาม

นอกจากนี้ หัวข้ออื่น ๆ ที่ได้รับการค้นหามากที่สุดในปี 2023 ได้แก่ โควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย และจีน

สำหรับในประเทศไทย พบว่า หัวข้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2023 ได้แก่ โควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน ประเทศไทย การเมืองไทย เศรษฐกิจไทย และฟุตบอล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจในหัวข้อ “แชตจีพีที” นั้น น่าจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ประการแรก โมเดลภาษาขนาดใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ประการที่สอง แชตจีพีทีเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยได้รับการกล่าวถึงในสื่อต่าง ๆ มากมาย ประการที่สาม แชตจีพีทีสามารถใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้ผู้คนสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลนี้

การที่ “แชตจีพีที” ได้รับการค้นหามากที่สุดแห่งปี 2023 สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเราน่าจะได้เห็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในหลากหลายวงการ

นอกเหนือจากหัวข้อที่ได้รับการค้นหามากที่สุดแล้ว ยังมีคำค้นหาอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมในปี 2023 เช่นกัน โดยคำค้นหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายประเด็น

 • โควิด-19 ยังคงเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในปี 2023 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังคงดำเนินต่อไป โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วัคซีนโควิด-19 ยารักษาโควิด-19 อาการโควิด-19 และมาตรการป้องกันโควิด-19
 • สงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นประเด็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2023 เนื่องจากเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย
 • สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในโลก โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
 • สหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสหราชอาณาจักร ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Brexit ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป และเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
 • อินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับอินเดีย ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เศรษฐกิจของอินเดีย การเมืองของอินเดีย และวัฒนธรรมของอินเดีย
 • จีน เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับจีน ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เศรษฐกิจของจีน การเมืองของจีน และนโยบายต่างประเทศของจีน
 • ฟุตบอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร และพรีเมียร์ลีก
 • วิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ผู้คนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เทคโนโลยีล้ำสมัย วิทยาศาสตร์อวกาศ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • บันเทิง เป็นหมวดหมู่ที่ผู้คนให้ความสนใจหลากหลาย โดยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และดนตรี

นอกจากนี้ ยังมีคำค้นหาอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยคำค้นหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้คนในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป เช่น

 • ประเทศไทย : คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 การเมืองไทย และเศรษฐกิจไทย
 • ญี่ปุ่น : คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เศรษฐกิจญี่ปุ่น และการเมืองญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้ : คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลีใต้ เศรษฐกิจเกาหลีใต้ และการเมืองเกาหลีใต้
 • เวียดนาม : คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เศรษฐกิจเวียดนาม และความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและจีน
 • อินโดนีเซีย : คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย และการเมืองอินโดนีเซีย

จากคำค้นหาเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจในหลากหลายประเด็น ทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

มาดูกันว่า ในปี 2023 ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจกับอะไรมากที่สุด

1. ChatGPT – 49,490,406 ครั้ง

นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้ว ChatGPT ของ OpenAI ได้พุ่งทะยานเข้าสู่ความสนใจของสาธารณชน โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้งานแพร่กระจายไปยังโรงเรียน วงการแพทย์และการดูแลสุขภาพ กฎหมาย และแม้แต่การเทศนาทางศาสนา รวมถึงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับศัหยภาพของปัญญาประดิษฐ์

2. Deaths in 2023 – 42,666,860 ครั้ง

บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุดเป็นอันดับสองในวิกิพีเดียในปี 2023 คือรายชื่อผู้เสียชีวิตประจำปี ซึ่งมีการเข้าชมสูงทุกปี โดยอยู่ในอันดับที่ 4 ในปี 2022 และอันดับ 1 เมื่อปี 2021

3. 2023 Cricket World Cup – 38,171,653 ครั้ง

การแข่งขันคริกเก็ตเวิลด์คัพปี 2023 ที่หลายคนตั้งตารอคอยได้อันดับที่ 3 นับเป็นครั้งแรกที่เนื้อหาเกี่ยวกับคริกเก็ตมีรายชื่อติด Top 25 ยอดชมสูงสุด นับตั้งแต่เริ่มมีการให้ข้อมูลในปี 2015

4. Indian Premier League – 32,012,810 ครั้ง

เป็นอีกหนึ่งคำเกี่ยวกับการแข่งขันคริกเก็ตอินเดียที่มีคนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

5. Oppenheimer (film) – 28,348,248 ครั้ง

ภาพยนตร์ฝีมือ คริสโตเฟอร์ โนแลน ที่สร้างจากเรื่องจริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังการกำเนิดของอาวุธมหาประลัยอย่าง “อาวุธนิวเคลียร์”

ส่วนเนื้อหาที่เหลือซึ่งติดอันดับการเข้าชมสูงสุด ก็มีหลากหลาย ทั้งเรื่องเกี่ยวกับกีฬา นักวิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์ อินเดีย ศิลปินดารา ฯลฯ ดังนี้