หน้าแรก ริวิว หนือสือ นี่คือ 10 บทเรียนจากบทเรียนสิบประการจากศิลปะแห่งความสุขโดยดาไลลามะ

นี่คือ 10 บทเรียนจากบทเรียนสิบประการจากศิลปะแห่งความสุขโดยดาไลลามะ

615
0
พื้นที่โฆษณา 1

นี่คือ 10 บทเรียนจากบทเรียนสิบประการจากศิลปะแห่งความสุขโดยดาไลลามะ:
1. ความสุขเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น
2. ความสุขมาจากภายใน ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกหรือทรัพย์สินทางวัตถุ
3. การปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาต่อผู้อื่นสามารถเพิ่มความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้ การที่เราทำสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่น มันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง
4. การฝึกสติสามารถช่วยให้เราตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของเรามากขึ้น และเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ในทางบวกมากขึ้น การเจริญสติคือการฝึกให้ความสนใจกับปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสิน
5. การยอมรับและปล่อยวางอารมณ์ด้านลบ เช่น ความโกรธและความอิจฉาริษยาสามารถนำไปสู่ความสงบและความสุขภายในที่มากขึ้น เมื่อเราเก็บกดอารมณ์ด้านลบไว้ อาจทำให้จิตใจและร่างกายของเราเป็นพิษได้
6. การให้อภัยเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบและสร้างความสงบภายใน การให้อภัยคือการระบายความโกรธและความแค้นต่อคนที่ทำผิดต่อเรา
7. การสร้างสมดุลให้ชีวิตภายในและภายนอกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการค้นหาความสุขและความสมหวัง เราต้องหาสมดุลระหว่างงาน ความสัมพันธ์ งานอดิเรก และการฝึกฝนทางจิตวิญญาณของเรา
8. ความสัมพันธ์ที่แท้จริงและความสัมพันธ์ทางสังคมมีความสำคัญต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา เราจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับผู้อื่นในระดับลึกเพื่อให้รู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริง
9. ความสำนึกคุณและความชื่นชมในช่วงเวลาปัจจุบันสามารถช่วยให้เราปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตได้ เมื่อเรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
10. การเปิดรับความท้าทายและความยากลำบากเป็นโอกาสในการเติบโตสามารถนำไปสู่ความยืดหยุ่นและความสุขที่มากขึ้น เมื่อเราเผชิญกับความท้าทาย เราจะแข็งแกร่งขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น
นี่เป็นเพียงบทเรียนบางส่วนจากบทเรียนมากมายที่สามารถเรียนรู้ได้จากสิบบทเรียนจากศิลปะแห่งความสุข หากคุณกำลังมองหาหนังสือที่จะช่วยให้คุณเดินทางไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มมากขึ้น นี่คือหนังสือสำหรับคุณ