หน้าแรก ริวิว หนือสือ รีวิว หนังสือ บันทึกอดีต จัดระเบียบปัจจุบัน ออกแบบอนาคต

รีวิว หนังสือ บันทึกอดีต จัดระเบียบปัจจุบัน ออกแบบอนาคต

709
0
พื้นที่โฆษณา 1

บันทึกอดีต จัดระเบียบปัจจุบัน ออกแบบอนาคต คือแนวคิดหลักของการทำ Bullet Journal หรือ BuJo ซึ่งเป็นระบบบันทึกแบบอนาล็อกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก แนวคิดนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ใช้งานบันทึกเรื่องราวและข้อมูลสำคัญต่างๆ ในชีวิตของตนเอง เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองและชีวิตของตนเองมากขึ้น นำไปสู่การวางแผนและออกแบบอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกอดีต

การบันทึกอดีตช่วยให้เราจดจำเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของเรา ทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เราทำมา เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และเข้าใจตัวเราเองมากขึ้น การบันทึกอดีตสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การเขียนไดอารี่ การจดบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ หรือการถ่ายภาพ

จัดระเบียบปัจจุบัน

การบันทึกปัจจุบันช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและข้อมูลต่างๆ ในชีวิตของเรา ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของชีวิตและสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การทำ To-do list การทำปฏิทิน การจดบันทึกความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ออกแบบอนาคต

การบันทึกอนาคตช่วยให้เราวางแผนและกำหนดเป้าหมายในชีวิตของเรา ทำให้เรามีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นๆ การบันทึกอนาคตสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การเขียนเป้าหมายในชีวิต การจดบันทึกความฝัน เป็นต้น

ประโยชน์ของการบันทึกแบบ Bullet Journal

การบันทึกแบบ Bullet Journal มีประโยชน์มากมาย เช่น

 • ช่วยให้เราจดจำเรื่องราวและข้อมูลสำคัญต่างๆ ในชีวิตของเรา
 • ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและชีวิตของตนเองมากขึ้น
 • ช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและข้อมูลต่างๆ ในชีวิตของเรา
 • ช่วยให้เราวางแผนและกำหนดเป้าหมายในชีวิตของเรา
 • ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตของเรา

วิธีเริ่มต้นทำ Bullet Journal

การเริ่มต้นทำ Bullet Journal สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ ยางลบ
 2. เรียนรู้หลักการพื้นฐานของ Bullet Journal จากหนังสือหรือเว็บไซต์
 3. เริ่มลงมือบันทึกข้อมูลต่างๆ ในชีวิตของคุณ

ตัวอย่างการบันทึกแบบ Bullet Journal

ตัวอย่างการบันทึกแบบ Bullet Journal สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้งาน เช่น

 • บันทึกประจำวัน : บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • บันทึกประจำเดือน : บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน
 • บันทึกประจำสัปดาห์ : วางแผนกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์
 • บันทึกรายเดือน : วางแผนกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละเดือน
 • บันทึกเป้าหมาย : เขียนเป้าหมายในชีวิตและแผนในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ
 • บันทึกความฝัน : เขียนความฝันและแผนในการทำให้ฝันนั้นเป็นจริง

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการบันทึกของตนเองได้อีกด้วย สิ่งสำคัญคือให้สนุกกับการบันทึกและได้ประโยชน์จากการทำ Bullet Journal

 

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอหัวข้อ “บันทึกอดีต จัดระเบียบปัจจุบัน ออกแบบอนาคต” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการทำ Bullet Journal หรือ BuJo ซึ่งเป็นระบบบันทึกแบบอนาล็อกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

แนวคิดหลักของ Bullet Journal

Bullet Journal มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ใช้งานบันทึกเรื่องราวและข้อมูลสำคัญต่างๆ ในชีวิตของตนเอง เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองและชีวิตของตนเองมากขึ้น นำไปสู่การวางแผนและออกแบบอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดหลักของ Bullet Journal แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

 • บันทึกอดีต
 • จัดระเบียบปัจจุบัน
 • ออกแบบอนาคต

บันทึกอดีต

การบันทึกอดีตช่วยให้เราจดจำเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของเรา ทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เราทำมา เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และเข้าใจตัวเราเองมากขึ้น การบันทึกอดีตสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การเขียนไดอารี่ การจดบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ หรือการถ่ายภาพ

จัดระเบียบปัจจุบัน

การบันทึกปัจจุบันช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและข้อมูลต่างๆ ในชีวิตของเรา ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของชีวิตและสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การทำ To-do list การทำปฏิทิน การจดบันทึกความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ออกแบบอนาคต

การบันทึกอนาคตช่วยให้เราวางแผนและกำหนดเป้าหมายในชีวิตของเรา ทำให้เรามีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นๆ การบันทึกอนาคตสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การเขียนเป้าหมายในชีวิต การจดบันทึกความฝัน เป็นต้น

ประโยชน์ของการบันทึกแบบ Bullet Journal

การบันทึกแบบ Bullet Journal มีประโยชน์มากมาย เช่น

 • ช่วยให้เราจดจำเรื่องราวและข้อมูลสำคัญต่างๆ ในชีวิตของเรา
 • ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและชีวิตของตนเองมากขึ้น
 • ช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและข้อมูลต่างๆ ในชีวิตของเรา
 • ช่วยให้เราวางแผนและกำหนดเป้าหมายในชีวิตของเรา
 • ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตของเรา

วิธีเริ่มต้นทำ Bullet Journal

การเริ่มต้นทำ Bullet Journal สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ ยางลบ
 2. เรียนรู้หลักการพื้นฐานของ Bullet Journal จากหนังสือหรือเว็บไซต์
 3. เริ่มลงมือบันทึกข้อมูลต่างๆ ในชีวิตของคุณ

ตัวอย่างการบันทึกแบบ Bullet Journal

ตัวอย่างการบันทึกแบบ Bullet Journal สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้งาน เช่น

 • บันทึกประจำวัน : บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • บันทึกประจำเดือน : บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน
 • บันทึกประจำสัปดาห์ : วางแผนกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์
 • บันทึกรายเดือน : วางแผนกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละเดือน
 • บันทึกเป้าหมาย : เขียนเป้าหมายในชีวิตและแผนในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ
 • บันทึกความฝัน : เขียนความฝันและแผนในการทำให้ฝันนั้นเป็นจริง

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการบันทึกของตนเองได้อีกด้วย สิ่งสำคัญคือให้สนุกกับการบันทึกและได้ประโยชน์จากการทำ Bullet Journal

คำถามและคำตอบ

หลังจากนำเสนอเนื้อหาแล้ว ผู้นำเสนอสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ชมถามคำถามเกี่ยวกับ Bullet Journal ได้

ตัวอย่างคำถาม

 • Bullet Journal แตกต่างจากสมุดบันทึกทั่วไปอย่างไร
 • เริ่มต้นทำ Bullet Journal ควรเริ่มต้นอย่างไร
 • ตัวอย่างการบันทึกแบบ Bullet Journal มีอะไรบ้าง

หากท่านสนใจที่จะเริ่มต้นทำ Bullet Journal ก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ หรือสอบถามจากผู้ใช้งาน Bullet Journal คนอื่น ๆ ก็ได้ครับ

Video The Scent of Time (2023) ขจรรัก นิรันดร์กาล
ซีรีย์จีน The Scent of Time/ ขจรรัก นิรันดร์กาล (2023)

EP.1 The Scent of Time ขจรรักนิรันดร์กาล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ทบทวนภาพรวม
สรุป Bullet Journal
บทความก่อนหน้านี้23/11/66 ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้น 4.49% สู่ระดับ 37,422 ดอลลาร์
บทความถัดไปสรุปเทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 ของการ์ทเนอร์
bullet-journalBullet Journal เป็นระบบบันทึกแบบอนาล็อกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก แนวคิดหลักของ Bullet Journal มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ใช้งานบันทึกเรื่องราวและข้อมูลสำคัญต่างๆ ในชีวิตของตนเอง เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองและชีวิตของตนเองมากขึ้น นำไปสู่การวางแผนและออกแบบอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ