หน้าแรก news เหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2566

เหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2566

492
0
พื้นที่โฆษณา 1
  • วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นวันหยุดราชการและวันสำคัญทางศาสนาพุทธ วันดังกล่าว ประชาชนชาวไทยจะร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
  • วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นวันหยุดราชการและวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ วันดังกล่าว ประชาชนชาวไทยจะร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
  • วันที่ 8-17 ตุลาคม งานสารทไทย กล้วยไข่ และของดีจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานขึ้นที่สนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบของชาวไทยภาคกลาง มีการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
  • วันที่ 10-19 ตุลาคม ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตก 15 ช่องประตู อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ในช่วงเย็นของทุกวัน พระอาทิตย์จะตกดินตรงกับช่องประตู 15 ช่องของปราสาทหินพนมรุ้ง ทำให้เกิดภาพที่สวยงามและแปลกตา

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่น่าสนใจในเดือนตุลาคม 2566 ดังนี้

  • วันที่ 16 ตุลาคม วันอาหารโลก
  • วันที่ 19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย
  • วันที่ 21 ตุลาคม วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีครินทราบรมราชชนนี

เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อประเทศไทยและคนไทย แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนไทย

เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2566 คือ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการและวันสำคัญทางศาสนาพุทธ วันดังกล่าว ประชาชนชาวไทยจะร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยมากมาย ทั้งในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านจึงเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก

เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ในเดือนตุลาคม 2566 ล้วนมีความสำคัญต่อประเทศไทยและคนไทยเช่นกัน แต่เหตุการณ์วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีความสำคัญสูงสุด เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนชาวไทยอย่างลึกซึ้ง