หน้าแรก ริวิว หนือสือ บทเรียนจากของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบ โดย Brené Brown

บทเรียนจากของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบ โดย Brené Brown

481
0
พื้นที่โฆษณา 1

ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์ โดย Brené Brown เป็นหนังสือช่วยเหลือพัฒนา ตนเองที่สำรวจแนวคิดที่ว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของเราเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็ม บราวน์ ศาสตราจารย์ด้านการวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยฮูสตัน ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาความอัปยศและความเปราะบาง และเธอให้เหตุผลว่าอารมณ์เหล่านี้มักเป็นรากฐานของความกลัวความไม่สมบูรณ์ของเรา หนังสือแบ่งออกเป็นสี่ส่วน:

 • ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์
 • พลังแห่งความเปราะบาง
 • กล้าหาญอย่างมาก
 • ใช้ชีวิตอย่างสุดหัวใจ
 • ในแต่ละส่วน บราวน์แบ่งปันงานวิจัยและประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตน เธอยังให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีเอาชนะความอับอายและความเปราะบาง และวิธีใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้น

ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และผู้อ่านในเรื่องความซื่อสัตย์ อารมณ์ขัน และข้อมูลเชิงลึก เป็นหนังสือขายดีของ New York Times มานานกว่าสองปี และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา

นี่คือคำวิจารณ์บางส่วนเกี่ยวกับของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์:

 • “หนังสือที่ทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณละทิ้งความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบและยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณ” – โอปราห์วินฟรีย์
 • “ต้องอ่านสำหรับทุกคนที่ต้องการมีชีวิตที่สนุกสนานและเติมเต็ม” – เดอะฮัฟฟิงตันโพสต์
  “หนังสือแนวใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวคุณและความสัมพันธ์ของคุณ” – จิตวิทยาวันนี้
 • หากคุณกำลังมองหาหนังสือช่วยเหลือตนเองที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความอับอาย ความเปราะบาง และความสมบูรณ์แบบได้ ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบคือตัวเลือกที่ดี เป็นหนังสือที่เขียนดี ลึกซึ้ง และสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นี่คือประเด็นสำคัญบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้:

 • ความไม่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์
 • ความอัปยศคือความกลัวที่จะขาดการเชื่อมต่อ
 • ความเปราะบางคือความกล้าที่จะถูกมองว่าเราเป็นอย่างแท้จริง
 • การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่คือการน้อมรับความไม่สมบูรณ์ของเราและดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญ ความเห็นอกเห็นใจ และความเชื่อมโยง
 • หากคุณพร้อมที่จะละทิ้งความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบและยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณ ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบคือจุดเริ่มต้นที่ดี

นี่คือ 10 บทเรียนจากของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบ โดย Brené Brown:

1. ความอ่อนแอไม่ใช่ความอ่อนแอ มันคือความกล้าหาญที่จะปรากฏตัวและถูกมองเห็น แม้ในยามที่เรากลัวว่าจะถูกตัดสินหรือถูกปฏิเสธ
2. ความละอายคือความกลัวที่จะขาดการเชื่อมต่อ มันคือความเชื่อที่ว่าเรายังไม่พอ
3. ความยืดหยุ่นที่น่าละอายคือความสามารถในการสัมผัสความละอายโดยไม่ต้องเอาชนะมัน มันคือความสามารถที่จะตระหนักถึงความละอายที่จะเข้าใจรากเหง้าของมันและตอบสนองต่อมันในทางที่ดี
4. ความอ่อนแอเป็นบ่อเกิดของความรัก ความเป็นอยู่ ความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เมื่อเราเต็มใจที่จะอ่อนแอ เราจะเปิดตัวเองรับความเป็นไปได้ที่จะเจอสิ่งเหล่านี้ในชีวิต ความอ่อนแอไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว แต่เป็นสิ่งที่ต้องกอด
5. ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัว แต่เป็นความเต็มใจที่จะลงมือทําแม้ว่าจะมีมันก็ตาม ความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่การไม่กลัว แต่อยู่ที่การทําในสิ่งที่ต้องทํา แม้ในยามที่กลัว ความกล้าหาญเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมาย
6. การใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราและเป็นเจ้าของเรื่องราวของเรา เมื่อเราใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจ เราจะยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็น ข้อเสีย และทุกอย่าง เราไม่กลัวที่จะแชร์เรื่องราวของเรา แม้แต่เรื่องที่ทําให้เรารู้สึกอ่อนแอ การใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจคือหนทางสู่ชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายมากขึ้น
7. เราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มีได้ การที่จะรักและถูกรัก เราต้องเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเองให้ได้ก่อน เมื่อเรายอมรับตัวเองอย่างเต็มที่ เราจะมีความสามารถในการรักและยอมรับคนอื่นมากขึ้น
8. เราทุกคนเชื่อมโยงกัน เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใหญ่ขึ้น เราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันและกัน และเราทุกคนต่างมีบทบาทในการสร้างโลกที่มีความรักและเห็นอกเห็นใจมากขึ้น
9. เราทุกคนมีค่ากับความรัก เป็นของ และความสุข เราทุกคนสมควรได้รับความรัก เป็นของ และได้สัมผัสกับความสุข เราทุกคนถูกสร้างมาด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรี
10. การกล้าหาญอย่างมากคือหนทางสู่ชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายมากขึ้น เมื่อเรายินดีที่จะอ่อนแอ เพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวของเรา และใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจ เราเปิดตัวเองรับความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายมากขึ้น
ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบคือหนังสือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้เราโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของเราและใช้ชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายมากขึ้น

Here are 10 lessons from The Gift of Imperfection by Brené Brown:

1. Vulnerability is not weakness. It is the courage to show up and be seen, even when we are afraid of being judged or rejected.

2. Shame is the fear of disconnection. It is the belief that we are not enough.

3. Shame resilience is the ability to experience shame without being overcome by it. It is the ability to recognize shame, to understand its roots, and to respond to it in a healthy way.

4. Vulnerability is the birthplace of love, belonging, joy, creativity, and innovation. When we are willing to be vulnerable, we open ourselves up to the possibility of experiencing these things in our lives. Vulnerability is not something to be feared, it is something to be embraced.

5. Courage is not the absence of fear, it is the willingness to act in spite of it. Courage is not about being fearless, it is about doing what we need to do, even when we are afraid. Courage is essential for living a fulfilling and meaningful life.

6. Wholehearted living is about embracing our imperfections and owning our stories. When we live wholeheartedly, we accept ourselves for who we are, flaws and all. We are not afraid to share our stories, even the ones that make us feel vulnerable. Wholehearted living is the path to a more fulfilling and meaningful life.

7. We cannot give what we don’t have. To love and be loved, we must first learn to love and accept ourselves. When we are fully accepting of ourselves, we are more capable of loving and accepting others.

8. We are all interconnected. We are all part of a larger community. We are all connected to each other, and we all have a role to play in creating a more loving and compassionate world.

9. We are all worthy of love, belonging, and joy. We all deserve to be loved, to belong, and to experience joy. We are all created with inherent worth and dignity.

10. Daring greatly is the path to a more fulfilling and meaningful life. When we are willing to be vulnerable, to face our fears, and to live wholeheartedly, we open ourselves up to the possibility of living a more fulfilling and meaningful life.

The Gift of Imperfection is a powerful book that can help us to embrace our imperfections and live a more fulfilling and meaningful life.

Kindly follow my page.

ทบทวนภาพรวม
ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์
บทความก่อนหน้านี้เชื่อมั่นในตนเอง Believe in Yourself คือหนังสือที่เขียนโดย Dr. Joseph Murphy
บทความถัดไป10 บทเรียนจาก The Compound Effect โดย Darren Hardy
the-gift-of-imperfection "ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์" โดยเบรเน บราวน์โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เบรเน บราวน์เป็นศาสตราจารย์ด้านการวิจัยและนักเขียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานของเธอเกี่ยวกับความเปราะบาง ความกล้าหาญ ความอับอาย และการเอาใจใส่ หนังสือที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งของเธอคือ "ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์: ปล่อยมือจากคนที่คุณคิดว่าคุณควรจะเป็นและโอบกอดตัวตนที่คุณเป็น" หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 2010 สำรวจแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสติและความสำคัญของการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของเรา โดยจะเจาะลึกหัวข้อต่างๆ เช่น การยอมรับตนเอง ความถูกต้อง และการเดินทางสู่การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์และแท้จริงยิ่งขึ้น งานของเบรเน บราวน์มักมุ่งเน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ความเปราะบาง และพลังแห่งการเชื่อมต่อ การค้นคว้าและข้อมูลเชิงลึกของเธอได้รับความนิยมอย่างมาก และเธอเป็นที่รู้จักจาก TED Talks และสไตล์การเขียนที่ดึงดูดใจ