หน้าแรก ริวิว หนือสือ รีวิวหนังสือ “Master Your Time, Master Life Your Life”

รีวิวหนังสือ “Master Your Time, Master Life Your Life”

281
0
พื้นที่โฆษณา 1

หนังสือ “Master Your Time, Master Your Life” โดย Brian Tracy ซึ่งเป็นหนังสือที่เน้นเรื่องการจัดการเวลาและการบริหารชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้คือการรีวิวและสรุปเนื้อหาของหนังสือ:

 

หนังสือ “Master Your Time, Master Your Life” เป็นหนังสือที่เน้นการแนะนำวิธีการจัดการเวลาและการวางแผนชีวิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถบริหารเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น นักเขียนหนังสือ Brian Tracy ได้อธิบายหลักการและเคล็ดลับในการจัดการเวลาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประโยชน์ไม่เพียงแค่ในการทำงาน แต่ยังสามารถนำไปใช้ในด้านชีวิตส่วนตัวด้วย

เนื้อหาหลักของหนังสือประกอบด้วยหลายหัวข้อสำคัญ เช่น:

1. การกำหนดเป้าหมาย: หนังสือนี้เน้นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุความต้องการในชีวิต เพื่อให้เวลาและพลังงานของคุณมีการใช้ประสิทธิภาพสูงสุด

2. การวางแผน: การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเวลา หนังสือนี้จะแนะนำวิธีการวางแผนที่ชัดเจนและเร่งด่วน เพื่อให้คุณสามารถดำเนินกิจกรรมที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการความสำเร็จ: หนังสือเน้นถึงหลักการของการจัดการความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ไม่เพียงแค่การทำงาน แต่ยังการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ด้วย

4. การทำให้เวลาว่าง: การสร้างเวลาว่างเพื่อพักผ่อนและทำกิจกรรมที่สนุกสนานก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ชีวิตมีความสมดุล

5. การทำงานทีมและการจัดการงาน: หนังสือยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการงานและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ความน่าสนใจของหนังสือนี้อยู่ที่การนำเสนอหลักการและเคล็ดลับในการจัดการเวลาและชีวิตอย่างมีเหตุผล แม้ว่าบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันบ้าง แต่การที่หนังสือนี้รวมไว้ในรูปแบบที่เป็นขั้นตอนและคำแนะนำที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณต้องการพัฒนาทักษะในการจัดการเวลาและชีวิตให้ดียิ่งขึ้น หนังสือ “Master Your Time, Master Your Life” อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณควรพิจารณาอ่าน อย่างไรก็ตาม การปรับใช้และผ

10 บทเรียนจากหนังสือ “Master Your Time, Master Your Life”
1. หนึ่งในงานที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของคุณคือการหาสิ่งที่คุณรักที่จะทําจริง ๆ แล้วทุ่มเทหัวใจทั้งหมดของคุณในการทําสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยม
2. ธรรมชาติบอกว่าคุณสามารถมีเงินทั้งหมดที่คุณต้องการได้ แต่คุณจะต้องหาเงินโดยการบริการคนอื่นด้วยสิ่งที่พวกเขาต้องการและต้องการ
3. ไม่มีอะไรที่จะพาคุณไปข้างหน้าได้เร็วกว่าการที่คุณจะได้ชื่อเสียงสําหรับนิสัยการทํางานที่ดี
4. ศัตรูหลักของความคิดสร้างสรรค์มี 3 ศัตรูหลัก: Comfort zone, เรียนรู้ถึงความช่วยเหลือและความกลัวที่จะล้มเหลวหรือการปฏิเสธ
5. การค้นพบที่ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการสร้างสรรค์ของคุณเป็นเหมือนกล้ามเนื้อ ยิ่งใช้ ยิ่งแข็งแรง ยิ่งเห็นผลเร็ว
6. รายได้ของคุณจะถูกกําหนดโดย 3 ปัจจัย คือ งานที่คุณทํา คุณทําได้ดีแค่ไหน และความยากลําบากในการทดแทนคุณ
7. คนที่ได้รับเงินสูงสุดมักจะอ่าน เรียนรู้ และอัปเกรดทักษะของพวกเขาเสมอ
8. เมื่อคุณกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ศักยภาพของคุณไม่มีขีดจํากัด
9. เวลา กับ เงินตรา เปลี่ยนกันได้ พวกเขาสามารถใช้จ่ายหรือลงทุนได้ ถ้าคุณใช้เวลาหรือเงิน มันก็จะหายไปตลอดกาล คุณไม่สามารถเอามันกลับมาได้ แต่ถ้าคุณลงทุนทั้งเวลาและเงิน คุณจะได้รับผลตอบแทนที่อาจดําเนินต่อไปเป็นปีๆ
10. ไม่ว่าใครจะเซ็นเช็คเงินเดือนของคุณ คุณก็เป็นเงินเดือนของคุณเองเสมอ