หน้าแรก ริวิว หนือสือ หนังสือ The Hidden Habits of Genius: Beyond Talent, IQ, and Grit (ปลดล็อกความลับแห่งความยิ่งใหญ่)

หนังสือ The Hidden Habits of Genius: Beyond Talent, IQ, and Grit (ปลดล็อกความลับแห่งความยิ่งใหญ่)

327
0
พื้นที่โฆษณา 1

หนังสือ The Hidden Habits of Genius: Beyond Talent, IQ, and Grit (ปลดล็อกความลับแห่งความยิ่งใหญ่) โดย Craig Wright, Fred Sanders, et al เป็นการสำรวจนิสัยที่ซ่อนเร้นของความอัจฉริยะ โดยผู้เขียนได้ทำการวิจัยเป็นเวลาหลายปี และสัมภาษณ์อัจฉริยะจากหลากหลายสาขาวิชา พบว่าอัจฉริยะเหล่านี้มีนิสัยบางอย่างที่เหมือนกัน ซึ่งแตกต่างไปจากความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับความอัจฉริยะ

ผู้เขียนได้สรุปนิสัยที่ซ่อนเร้นของความอัจฉริยะออกเป็น 7 ข้อ ดังนี้

  1. ความสงสัย (Curiosity)

อัจฉริยะมักมีความสนใจในสิ่งต่างๆ รอบตัว และชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พวกเขามักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบอยู่เสมอ สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

  1. ความมุ่งมั่น (Determination)

อัจฉริยะมักมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พวกเขาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจเพื่อไปสู่เป้าหมาย

  1. ความอดทน (Patience)

อัจฉริยะมักมีความอดทนที่จะรอคอยความสำเร็จ พวกเขาเข้าใจดีว่าความสำเร็จต้องใช้เวลาและความพยายาม และไม่คาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในทันที

  1. ความรอบคอบ (Carefulness)

อัจฉริยะมักมีความรอบคอบในการคิดและลงมือทำ พวกเขาละเอียดถี่ถ้วนและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและบรรลุผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

  1. ความยืดหยุ่น (Flexibility)

อัจฉริยะมักมีความยืดหยุ่นในการคิดและปรับตัว พวกเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและแนวทางปฏิบัติเมื่อจำเป็น สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  1. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

อัจฉริยะมักตระหนักดีว่าความสำเร็จมักเกิดจากความร่วมมือของผู้อื่น พวกเขาจึงพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ความมีเมตตา (Compassion)

อัจฉริยะมักมีเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พวกเขาใช้ความสามารถของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างโลกที่ดีขึ้น

หนังสือ The Hidden Habits of Genius นำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับความอัจฉริยะ ชี้ให้เห็นว่าความอัจฉริยะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์หรือความฉลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับนิสัยต่างๆ ที่สามารถทำได้พัฒนาได้

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพของตนเอง และผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าความอัจฉริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

10 บทเรียนอันทรงพลังจาก The Hidden Habits of Genius: Beyond Talent, IQ, and Grit – ปลดล็อกความลับแห่งความยิ่งใหญ่โดย Craig Wright, Fred Sanders, et al :
1. ความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่วนผสมสําคัญของอัจฉริยะ คนที่อยากรู้อยากเห็นมักจะถามคําถามและหาข้อมูลใหม่ ๆ พวกเขากําลังเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง และพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะทําผิดพลาด
2. การปรับความผิดที่สร้างสรรค์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนวัตกรรม คนที่ปรับตัวผิดความคิดสร้างสรรค์ยินดีที่จะท้าทายสถานะและคิดนอกกรอบ พวกเขาไม่กลัวที่จะแตกต่าง และพวกเขามักจะสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ และนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. ความหมกมุ่นอาจนําไปสู่ความก้าวหน้า คนที่หมกมุ่นหลงใหลในงานของพวกเขา และพวกเขาถูกผลักดันให้ประสบความสําเร็จ พวกเขายินดีที่จะใส่ในชั่วโมงที่ยาวนานและจําเป็นต้องทํางานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา
4. ความคิดถึงที่ใกล้ตัวอาจมีค่าพอๆกับความสําเร็จ ความคิดถึงที่ใกล้ชิดสามารถสอนบทเรียนอันล้ําค่าให้กับเราได้เกี่ยวกับสิ่งที่ทําและไม่ได้ผล พวกเขายังสามารถช่วยเราในการระบุพื้นที่ที่เราจําเป็นต้องปรับปรุงได้
5. การทํางานร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความยิ่งใหญ่ ไม่มีใครประสบความสําเร็จโดยลําพัง เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากคนอื่น ๆ เพื่อบรรลุศักยภาพของเราอย่างเต็มที่
6. การฝึกสอนอาจเป็นพลังที่ทรงพลังในสิ่งที่ดี ผู้ให้คําปรึกษาสามารถให้คําแนะนํา การสนับสนุน และกําลังใจแก่เราได้ พวกเขายังสามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการผิดพลาดและบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่
7. กริตสําคัญ แต่มันยังไม่พอ กริตคือความสามารถในการอดทนในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ยาก มันคือคุณภาพที่สําคัญ แต่มันยังไม่เพียงพอ เรายังต้องการพรสวรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสในการบรรลุความยิ่งใหญ่
8. โชคมีบทบาทในความสําเร็จ ไม่มีใครสร้างขึ้นด้วยตัวเองทั้งหมด เราทุกคนได้รับประโยชน์จากโชคในช่วงหนึ่งของชีวิตของเรา
9. อัจฉริยะไม่ได้เกี่ยวกับการสมบูรณ์แบบ อัจฉริยะคือการมีความสร้างสรรค์ นวัตกรรม และดั้งเดิม มันเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างในโลกนี้
10. ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้ ความดีไม่ได้มีไว้สําหรับบางคนที่คัดสรร ทุกคนมีศักยภาพที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่หากพวกเขายินดีที่จะทุ่มเทในการทํางานหนักและทุ่มเท