หน้าแรก Apple Apple ได้ปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 17.1.1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Apple ได้ปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 17.1.1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

355
0
พื้นที่โฆษณา 1

Apple ได้ปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 17.1.1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยอัปเดตนี้เน้นที่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

  • แก้ไขปัญหา Apple Pay และ NFC ของ iPhone 15 ที่ไม่ทำงาน หลังชาร์จไร้สายในที่ชาร์จรถยนต์บางรุ่น เช่น BMW
  • แก้ไขปัญหา Widget สภาพอากาศบนหน้าจอล็อค ที่แสดงข้อมูลหิมะไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ อัปเดต iOS 17.1.1 ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยอีกด้วย

สำหรับผู้ใช้ iPhone 15 และ iPhone 15 Pro แนะนำให้อัปเดต iOS 17.1.1 เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น

วิธีการอัปเดต iOS 17.1.1

  1. ไปที่การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) > ซอฟต์แวร์อัปเดต (Software Update)
  2. แตะดาวน์โหลดและติดตั้ง (Download and Install)
  3. อ่านรายละเอียดการอัปเดต แล้วแตะติดตั้ง (Install)

หากต้องการอัปเดต iOS 17.1.1 ผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตได้ที่เว็บไซต์ของ Apple โดยใช้โปรแกรม iTunes หรือ Finder