หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ เงินเฟ้อเดือน ก.พ. 2567 -0.77% ติดลบต่อเนื่อง 5 เดือนติด

เงินเฟ้อเดือน ก.พ. 2567 -0.77% ติดลบต่อเนื่อง 5 เดือนติด

130
0
พื้นที่โฆษณา 1

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ -0.77% ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 สาเหตุหลักมาจาก:

 • มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ: เช่น การลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
 • ราคาอาหารสด: ปรับตัวลดลง
 • ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง: ปรับตัวลดลง

การติดลบของเงินเฟ้อ:

 • ด้านบวก: ช่วยให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น
 • ด้านลบ: สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

แนวโน้ม:

 • คาดว่าเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นบวกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567
 • ปัจจัยหนุน:
  • มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐสิ้นสุดลง
  • ปัจจัยด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น (Cost-push inflation)
   • ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบและทองแดง ปรับตัวสูงขึ้น
   • เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

กนง. คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2567 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

เพิ่มเติม:

 • เงินเฟ้อติดลบ 5 เดือนติด เป็นการติดลบนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559
 • เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) ซึ่งไม่รวมอาหารสดและพลังงาน อยู่ที่ 0.08%

ผลของเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่อง 5 เดือนติดต่อกันต่อการลงทุนในหุ้น

ด้านบวก:

 • ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทลดลง:
  • เงินเฟ้อติดลบ หมายถึง ราคาสินค้าและบริการโดยรวมลดลง
  • บริษัทมีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง
  • ส่งผลดีต่อกำไรของบริษัท
 • กำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น:
  • ประชาชนมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น
  • มีแนวโน้มใช้จ่ายมากขึ้น
  • กระตุ้นยอดขายและผลประกอบการของบริษัท

ด้านลบ:

 • ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ:
  • เงินเฟ้อติดลบ มักเป็นสัญญาณเตือนภาวะเศรษฐกิจถดถอย
  • นักลงทุนอาจกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
  • ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุน
 • อัตราดอกเบี้ย:
  • ธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
  • ส่งผลต่อผลตอบแทนจากเงินฝาก
  • นักลงทุนอาจหันมาลงทุนในหุ้นมากขึ้น

ผลต่อการลงทุน:

 • หุ้นกลุ่ม Defensive:
  • มักได้รับความนิยมในช่วงเงินเฟ้อติดลบ
  • เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น (Consumer Staples)
  • กลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities)
 • หุ้นกลุ่ม Cyclical:
  • มักได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
  • อาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นในช่วงเงินเฟ้อติดลบ
 • การลงทุนในหุ้น:
  • ยังมีความเสี่ยงอยู่
  • นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
  • กระจายความเสี่ยง

สรุป:

 • เงินเฟ้อติดลบมีทั้งผลดีและผลเสียต่อการลงทุนในหุ้น
 • นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
 • การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ

หมายเหตุ:

 • ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

แหล่งข้อมูล: