หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ DR “STEG19” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของ Singapore Technologies Engineering Ltd.

DR “STEG19” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของ Singapore Technologies Engineering Ltd.

255
0
พื้นที่โฆษณา 1

DR “STEG19” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของ Singapore Technologies Engineering Ltd. หรือ ST Engineering Ltd. บริษัทวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศยานและระบบป้องกันทางไซเบอร์ รวมถึงระบบสมาร์ทซิตี้ และดาวเทียม ของประเทศสิงคโปร์

โดย DR “STEG19” จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ DR ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือโครงการ “Thailand-Singapore DR Linkage” ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด DR “STEG19” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด www.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr

DR คือตราสารที่ออกโดยผู้ออก DR (Depository Receipt Issuer) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน โดยอ้างอิงจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Underlying Security)

ลักษณะของ DR:

 • ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยไม่ต้องไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • ซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยด้วยเงินบาท
 • ราคา DR เคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิง บวก/ลบ ค่าเงินบาท

ประเภทของ DR:

 • Sponsored DR: ผู้ออก DR ประกันสภาพคล่อง ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย DR กับผู้ออก DR ได้โดยตรง
 • Unsponsored DR: ไม่ได้ประกันสภาพคล่อง ผู้ลงทุนต้องซื้อ/ขาย DR ผ่านตลาดหลักทรัพย์

ข้อดีของ DR:

 • ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องไปเปิดบัญชีต่างประเทศ
 • สะดวก ซื้อขายผ่านบัญชีหลักทรัพย์ในประเทศ
 • ลงทุนด้วยเงินบาท
 • กระจายความเสี่ยง

ข้อเสียของ DR:

 • มีค่าธรรมเนียมการออก DR
 • ราคา DR อาจมีความผันผวนมากกว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
 • สภาพคล่องอาจไม่สูงเท่าหลักทรัพย์อ้างอิง
 • ผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ เช่น สิทธิในการออกเสียง

สรุป:

DR เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยไม่ต้องไปเปิดบัญชีต่างประเทศ สะดวก ซื้อขายผ่านบัญชีหลักทรัพย์ในประเทศ ลงทุนด้วยเงินบาท กระจายความเสี่ยง แต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลทั่วไป ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
 • นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงของ DR เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน