หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ ประโยชน์ของ SET50FF คือ

ประโยชน์ของ SET50FF คือ

ประโยชน์ของ SET50FF และ SET100FF Index ทางเลือกช่วยลดความผันผวนจากการคำนวณดัชนีแบบเดิมที่มีการคำนึงถึงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ำ ซึ่งช่วยให้กองทุนใหม่นำมาใช้วัดผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ตลาดมีสภาพคล่องและ Turnover ที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้หุ้นหลายตัวถูกเพิ่มน้ำหนักตอนคำนวณดัชนี

362
0
พื้นที่โฆษณา 1

SET50 คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด (Free Float)

SET50FF คำนวณโดยถ่วงน้ำหนักมูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization Weight) หมายความว่า หุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงจะมีน้ำหนักในดัชนีสูงกว่าหุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ำ

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง SET50 และ SET50FF คือ SET50FF ให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยสูง ซึ่งอาจส่งผลให้ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่แท้จริงได้ดีกว่า SET50 ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงมักจะมีความผันผวนของราคาต่ำ เนื่องจากมีแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อยเข้ามาช่วยพยุงราคา

ประโยชน์ของ SET50FF คือ

  • ช่วยให้ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่แท้จริงได้ดีกว่า
  • เปิดโอกาสให้หุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงได้รับน้ำหนักในดัชนีสูงขึ้น
  • ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงได้