หน้าแรก ริวิว หนือสือ บทเรียนยอดนิยมจากหนังสือ: Mafian Manager

บทเรียนยอดนิยมจากหนังสือ: Mafian Manager

496
0
พื้นที่โฆษณา 1

บทเรียนยอดนิยมจากหนังสือ: Mafian Manager

หนังสือ Mafian Manager เป็นหนังสือที่เขียนโดย V ซึ่งเป็นนักเขียนและนักธุรกิจชาวอิตาลี ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้แชร์ประสบการณ์และเทคนิคการบริหารงานและคนจากการทำงานในองค์กรอาชญากรรม หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้อ่านที่สนใจในการพัฒนาทักษะการบริหาร และต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหาและความท้าทายในสถานการณ์ที่เข้มข้นและซับซ้อน

ในบทความนี้ เราจะมาดูบทเรียนที่สำคัญและน่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งอาจช่วยคุณในการปรับปรุงวิธีการบริหารงานและควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น

1. อย่าเป็นผู้บริหารที่โหดเหี้ยม
ผู้บริหารที่โหดเหี้ยมอาจดูเหมือนว่ามีอำนาจและความเป็นผู้นำ แต่ในความจริง เขาไม่ได้รับความเคารพและความภักดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่โหดเหี้ยมจะถูกเกรงกลัว ไม่ได้ถูกชื่นชม และอาจถูกต่อต้านหรือป้องกันได้ V ได้ให้ตัวอย่างของผู้บริหารที่โหดเหี้ยมในองค์กรอาชญากรรม ที่ถูกสังหารโดยพวกของตัวเอง เพราะไม่สามารถสร้างความไว้วางใจและความผูกพันได้

2. เข้าใจตัวเองและผู้อื่น
ผู้บริหารที่ดีต้องมีการรับรู้ตัวเองและผู้อื่น ต้องรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถาณการณ์และบุคคลต่างๆได้ V ได้อธิบายถึงการใช้ DISC (Dominance, Influence, Steadiness, Compliance) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของตนเองและผู้อื่น และให้คำแนะนำในการสื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถสื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและมีทิศทางเดียวกันได้ V ได้ยกตัวอย่างของการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในองค์กรอาชญากรรม ที่ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบ และความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายจะสร้างความมั่นใจและความกระตือรือร้นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

4. เลือกคนที่เหมาะสม
ผู้บริหารที่ดีต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ใช่คนที่ชอบหรือไว้ใจ V ได้ให้ข้อกำหนดในการเลือกคนที่เหมาะสม ได้แก่ ความสามารถ ความประพฤติ ความปรับตัว ความซื่อสัตย์ และความภักดี V ได้เปรียบเทียบการเลือกคนในองค์กรอาชญากรรม ที่ต้องพิจารณาถึงความฉลาด ความกล้า ความจงรักภักดี และความไม่โกรธง่าย

5. เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้เรียน
ผู้บริหารที่ดีต้องไม่หยุดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ต้องเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นและกระจ่าง V ได้แสดงถึงการเรียนรู้ของตัวเองจากการอ่านหนังสือ เข้าสัมมนา เข้าโครงการพัฒนาผู้บริหาร เข้าโปรแกรม MBA และการได้ยินคำปรึกษาจากผู้บริหารที่ชำนาญ V ได้อ้างถึงการพูดของ Albert Einstein ว่า “The more I learn, the more

 

บทเรียนยอดนิยมจากหนังสือ: Mafian Manager โดย V. (ส่วนที่ 1)
1. เมื่อคุณยังใหม่ในสถานที่ ให้เรียนรู้ตัวเองโดยการสังเกตผู้เล่นที่แท้จริง เรียนรู้วิธีการกระทําและตอบสนอง
ลืมตาของคุณและหุบปาก, รูปร่างตัวเอง, หาเครื่องมือ, กําจัดลักษณะที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่คุณมีที่จะขัดขวางคุณ
2. ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะยกระดับคุณเร็วขึ้น แต่มากเกินไปก็จะทําให้เกิดความสงสัย การสุภาพมากเกินไปคือความหยาบคายที่สุด
พิสูจน์ให้เจ้านายของคุณเห็นว่าคุณฉลาดและสร้างความกล้าหาญในการเมืองธุรกิจของเขา แต่ “อย่าเหนือกว่าเจ้านาย”
3. เรียนรู้ที่จะทําธุรกิจกับคนแปลกหน้าราวกับว่าพวกเขาเป็นพี่น้องของคุณและกับพี่น้องของคุณราวกับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกหน้า
4. ขณะที่สนใจธุรกิจของคุณ เรียนรู้กลยุทธ์ทางธุรกิจของเพื่อนบ้าน รู้ว่าอะไรที่ทํางานให้กับพวกเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
5. หาความคิดเห็นที่สองหรือที่สามก่อนที่คุณจะดําเนินการตามคําแนะนําทางธุรกิจใด ๆ ที่คุณมอบให้คุณโดยแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้มากที่สุด พวกเขาอาจจะสนใจที่จะเห็นคุณล้มเหลว
6. ในทุก ๆ กลุ่มที่คุณพบตัวเอง อย่าสร้างมิตรภาพที่ใกล้ชิดในระยะยาว จงมีความผูกพันกับทุกคน อย่าเปิดเผยชีวิตส่วนตัวมากเกินไป อย่าโดดเด่น; ลงตัว!
อย่ารีบร้อนในการต่อสู้แบบกลุ่ม รู้ก่อนว่าสิ่งนั้นมีผลประโยชน์ของคุณ นี่ควรเป็นการทดสอบกรดของคุณ (Provo dell’acido)
7. อย่าคิดแผนการของคุณในการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ถ้าสวรรค์ทําลูกพลัมหล่นให้อ้าปากของคุณ
เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือแห่ง “ความกลัว” เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ของคุณจากผู้คน
ลงโทษหนึ่ง สอนร้อย!
8. หางานที่มีประสิทธิภาพสําหรับเวลาว่างของคุณหากคุณต้องการก้าวขึ้นไปบนบันไดแห่งความสําเร็จ
เลือกเวลาของวันที่พลังงานของคุณสูงที่สุดและดําเนินธุรกิจในเวลานั้น
การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ทุกนาทีที่คุณทํางานให้คุ้มค่าที่สุด ยังทําให้เวลาเพียงพอทุกวัน สัปดาห์และเดือนผ่อนคลาย
ประสิทธิผลยังเป็นศิลปะของการเป็นตัวแทน
จดจําสามพื้นฐานของการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ:
ฉัน กําหนดเวลางานของคุณ
II มอบหมายให้พวกเขา
III มอบตัวให้มากขึ้น
9. อย่าให้คําแนะนําทางธุรกิจกับผู้อื่นที่ไม่ได้สร้างผลกําไรให้กับคุณและผลประโยชน์ของคุณเอง
10. อย่าคุ้นหน้าลูกน้องให้มาก มันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้ความรัก แต่ในตอนท้ายการดูหมิ่นประมาท