หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง? ตลาดหลักทรัพย์ฯแถลงพรุ่งนี้ ขยายเวลาเทรดใหม่

ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง? ตลาดหลักทรัพย์ฯแถลงพรุ่งนี้ ขยายเวลาเทรดใหม่

1474
0
พื้นที่โฆษณา 1
ในวันที่ 27 เมษายน 2566 มีการรายงานว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดปิดการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 9:30 น. – 16:30 น. นับจากเวลาประเทศไทย ในวันพรุ่งนี้ 28 เมษายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดงาน Press Briefing เพื่อแถลงข่าวการปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขาย เพื่อรองรับระบบซื้อขายใหม่ และเพื่อขยายโอกาสในการลงทุน โดยจะมีการปรับปรุงระบบการซื้อขายหุ้นใหม่ เพื่อเป็นมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาโดย Nasdaq บริษัทเทคโนโลยีระดับสากล ระบบการซื้อขายใหม่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านมาตรฐานการต่อเชื่อม และการเปิดเผยข้อมูลของ Bid-Offer จากเดิมที่มี 5 Bids 5 Offers จะเป็น 10 Bids 10 Offers เพื่อช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับ Ceiling & Floor (ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด) ของหุ้นต่างประเทศ เป็น +/- 60% จากเดิมที่เป็น +/- 30% และจัดทำระบบประทับเวลา (Timestamp) ในระดับนาโนวินาที (Nanosecond) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขายหุ้น โดยระบบการซื้อขายใหม่นี้จะเริ่มเปิดใช้ในปี 2566 เพื่อทดแทนระบบเดิม  

ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นปี 2566 ที่ผ่านมา ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงก้าวต่อไปของตลาดหุ้นไทย พร้อมแนวทางการขึ้นระบบใหม่และการจะปรับเวลาเทรดใหม่

โดยผู้จัดการตลาดหุ้นไทย ระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มเปิดใช้ระบบการซื้อขายหุ้นใหม่ได้ในปีนี้ ทดแทนระบบเดิมที่ใช้มานานกว่า 40 ปี เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งระบบถูกพัฒนาโดย Nasdaq บริษัทเทคโนโลยีระดับสากลที่เป็นผู้ให้บริการตลาดหุ้นต่างประเทศหลายแห่ง เช่น ตลาดหุ้นออสเตรเลีย ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้นฮ่องกง

ทั้งนี้ระบบการซื้อขายใหม่จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายด้าน เช่น มาตรฐานการต่อเชื่อม ที่ให้นักลงทุนต่างประเทศเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้น และการเปิดเผยข้อมูลแบบ Bid-Offer (ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย) จากเดิมที่เป็น 5 Bids 5 Offer ก็จะปรับใหม่เป็น 10 Bids 10 Offer ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันยังปรับ Ceiling & Floor (ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด) ของหุ้นต่างประเทศ เป็น +/- 60% จากเดิม +/- 30% จัดทำระบบประทับเวลา (Timestamp) ในระดับนาโนวินาที (Nanosecond) ระบบป้องกันการจับคู่ซื้อขายกันเอง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบครั้งสุดท้าย

และที่ผ่านมาจะเห็นนักลงทุนต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น (Foreign-linked) รวมถึงนักลงทุนไทยก็มีความต้องการที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงเตรียมขยายเวลาการซื้อขาย ทั้ง SET, mai และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยจะทบทวนและดูความเหมาะสมใหม่ เพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้สะดวกมากขึ้น

ตารางเวลา เปิด-ปิด ทำการซื้อขายหุ้นไทย (ยกเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ) ดังนี้

– ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงเช้า เพื่อคำนวณหาราคาเปิด คือเวลา 9.30 น. ถึง 09.55-10.00 น. (เวลาเปิดทำการที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่ง)

– ช่วงเวลาเปิดทำการช่วงเช้า (ช่วงที่ 1) เวลาเปิดระหว่าง 09.55-10.00 น. ถึง 12.30 น.

และจะหยุดพักการซื้อขาย เพื่อรอเปิดซื้อขายอีกครั้งในช่วงบ่าย

– ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงบ่าย เพื่อคำนวณหาราคาเปิด คือ เวลา 14.00 น. ถึง 14.25-14.30 น. (เวลาเปิดทำการที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่ง)

– ช่วงเวลาทำการช่วงบ่าย (ช่วงที่ 2) เวลาเปิดระหว่าง 14.25-14.30 น. ถึง 16.30 น.

– ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด คือ เวลา 16.30 น. ถึง 16.35-16.40 น. (เวลาปิดทำการที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่ง)

– ช่วงนอกเวลาทำการ เวลาเปิดระหว่าง 16.35-16.40 น. ถึง 17.00 น.

– ปิดทำการซื้อขาย 17.00 น.

ตารางเวลาการซื้อขาย DRx

ช่วงก่อนเปิดทำการ คือ Asia Time Zones: 06:45-07:00 น. / US Time Zones: 19:45-20:00 น.(T+1)

ช่วงเวลาทำการ คือ Asia Time Zones: 07:00-17:00 น. / US Time Zones: 20:00-04:00 น. (T+1)

ปิดทำการซื้อขาย คือ Asia Time Zones: 17:00 น. / US Time Zones: 04:00 น. (T+1)

หมายเหตุ T+1 คือ เป็นรายการซื้อขายของวันทำการถัดไป เช่น ทำการซื้อขายในช่วง 20.00 น. ของเย็นวันศุกร์ ถึง 04.00 น. ของเช้าวันเสาร์ ให้ถือเป็นรายการซื้อขายของวันจันทร์ เป็นต้น

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ

RSS ผิดพลาด: A feed could not be found at `https://oog9.com/category/news/feed/`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`