หน้าแรก บันเทิง มลพิษ ทาง ปัญญา

มลพิษ ทาง ปัญญา

1651
0
พื้นที่โฆษณา 1

เทียน ให้แสงสว่าง แต่ก็ระวังควันไฟ 

ปัญญาที่ไม่่สมบูรณ์ ก็สามาารถปล่อย มลพิษให้กับคนรอบข้าง อย่างเช่น มองเห็น ข้อบกพร่อง ของคนอื่น แต่ไม่แนะนำแนวทาง แต่กลับ ตําหนิ ติเตียน ให้เสียกำลังใจ โดยไม่สนใจว่า เขาจะทำได้หรือไม่