Google search engine
หน้าแรก แท็ก ดาไลลามะ

แท็ก: ดาไลลามะ

นี่คือ 10 บทเรียนจากบทเรียนสิบประการจากศิลปะแห่งความสุขโดยดาไลลามะ

0
นี่คือ 10 บทเรียนจากบทเรียนสิบประการจากศิลปะแห่งความสุขโดยดาไลลามะ: 1. ความสุขเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น 2. ความสุขมาจากภายใน ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกหรือทรัพย์สินทางวัตถุ 3. การปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาต่อผู้อื่นสามารถเพิ่มความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้ การที่เราทำสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่น มันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง 4. การฝึกสติสามารถช่วยให้เราตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของเรามากขึ้น และเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ในทางบวกมากขึ้น การเจริญสติคือการฝึกให้ความสนใจกับปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสิน 5. การยอมรับและปล่อยวางอารมณ์ด้านลบ เช่น ความโกรธและความอิจฉาริษยาสามารถนำไปสู่ความสงบและความสุขภายในที่มากขึ้น เมื่อเราเก็บกดอารมณ์ด้านลบไว้ อาจทำให้จิตใจและร่างกายของเราเป็นพิษได้ 6. การให้อภัยเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบและสร้างความสงบภายใน การให้อภัยคือการระบายความโกรธและความแค้นต่อคนที่ทำผิดต่อเรา 7. การสร้างสมดุลให้ชีวิตภายในและภายนอกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการค้นหาความสุขและความสมหวัง เราต้องหาสมดุลระหว่างงาน...
- Advertisement -
1h5w.com

EDITOR PICKS