หน้าแรก How to นักธุรกิจ ใช้ทั้งสัญชาตญาณ และ ความรู้เพื่อตัดสินใจลงทุน

นักธุรกิจ ใช้ทั้งสัญชาตญาณ และ ความรู้เพื่อตัดสินใจลงทุน

ทความนี้พูดถึงวิธีการใช้ทั้งสัญชาตญาณและความรู้เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยง

166
0

การลงทุนเป็นกระบวนการที่ควรวางแผนให้ดีเพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว นักธุรกิจที่ต้องการลงทุนควรคำนึงถึงหลายปัจจัย  การตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจต้องพิจารณาทั้งสัญชาตญาณและความรู้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงในการลงทุน ดังนี้คือวิธีที่นักธุรกิจใช้สัญชาตญาณและความรู้ในการตัดสินใจลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุน: ควรกำหนดว่าต้องการลงทุนเพื่อระยะสั้นหรือระยะยาว และต้องการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มโอกาสเก็งกำไรในอนาคต

 1. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: ควรกำหนดระดับความเสี่ยงที่คุณพร้อมรับ และวางแผนการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
 2. ประเภทของการลงทุน: ควรเลือกประเภทของการลงทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของคุณ
 3. การวางแผนลงทุน: การวางแผนลงทุนควรเริ่มต้นเร็วเพื่อให้มีเวลาลงทุนนานและให้ผลตอบแทนระยะยาวตามที่คาดหวัง การเริ่มต้นลงทุนเร็วในช่วงอายุที่น้อยกว่าจะให้ผลลัพธ์ดีกว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน1.
 4. วินัยในการลงทุน: ควรมีวินัยในการลงทุน โดยอาจจะลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเป็นงวดอย่างสม่ำเสมอ (Dollar Cost Average: DCA) แทนที่จะลงทุนแบบจับจังหวะตลาด (Market Timing) ซึ่งทำได้ค่อนยาก
 5. วางแผนให้ SMART: การวางแผนลงทุนควรมีคุณสมบัติ SMART คือ Specific (เป้าหมายต้องชัดเจน), Measurable (วัดผลได้), Achievable (บรรลุผลได้), Realistic (ปฏิบัติได้จริง), และ Timebound (กำหนดระยะเวลาชัดเจน)
 6. เก็บข้อมูลส่วนตัว: ควรเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อวางแผนการลงทุนให้เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย สินทรัพย์

นักธุรกิจใช้ทั้งสัญชาตญาณและความรู้เพื่อตัดสินใจลงทุน

จริงค่ะ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักใช้ทั้งสัญชาตญาณและความรู้ในการตัดสินใจลงทุน

สัญชาตญาณ ช่วยให้นักธุรกิจรับรู้ถึงโอกาสและภัยคุกคามที่มองไม่เห็น

ความรู้ ช่วยให้นักธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์ และประเมินความเสี่ยง

ตัวอย่าง:

 • นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักมี “gut feeling” เกี่ยวกับธุรกิจ
 • พวกเขาจะใช้ความรู้วิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และเทรนด์
 • พวกเขาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และเทคโนโลยี

การใช้ทั้งสัญชาตญาณและความรู้ช่วยให้นักธุรกิจตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้อง:

 • ตระหนักถึงข้อจำกัดของทั้งสัญชาตญาณและความรู้
 • ไม่ควรพึ่งพาสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว
 • ไม่ควรตัดสินใจโดยปราศจากข้อมูล
 • ควรหาข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ควรวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ
 • ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอย่าง:

 • นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะไม่ตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะ “gut feeling”
 • พวกเขาจะหาข้อมูล วิเคราะห์ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ

การใช้ทั้งสัญชาตญาณและความรู้ ช่วยให้นักธุรกิจ:

 • เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
 • ลดความเสี่ยง
 • ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ