หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ ราคายางพารา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้

ราคายางพารา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้

ตลาดกลางยางพารา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 48.02 บาท/กก.12. โดยมีราคาประมูลเฉลี่ยของยางแผ่นดิบอยู่ที่ 48.69 บาท/กก.13. หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์ 02-4341432

2727
0
พื้นที่โฆษณา 1

ราคายางพารา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้

ประเภทยาง ราคา (บาท/กิโลกรัม)
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 56.75
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 44.00
น้ำยางสด 27.00

ราคายางพาราในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ความต้องการยางพาราลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน และภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ล้วนส่งผลต่อราคายางพาราเช่นกัน

สำหรับแนวโน้มราคายางพาราในช่วงต่อไป คาดว่าจะยังคงผันผวนตามปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว โดยหากปัจจัยลบต่างๆ ยังคงมีอยู่ ราคายางพาราก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อไปได้

ราคายางพารา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับราคาในช่วงต้นปี 2566 โดยราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีลดลงจาก 69.00 บาท/กิโลกรัม เหลือ 56.75 บาท/กิโลกรัม ลดลง 16.25% ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ลดลงจาก 50.00 บาท/กิโลกรัม เหลือ 44.00 บาท/กิโลกรัม ลดลง 12.00% และราคาน้ำยางสดลดลงจาก 32.00 บาท/กิโลกรัม เหลือ 27.00 บาท/กิโลกรัม ลดลง 16.67%

สาเหตุที่ราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2566 นั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น

  • ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ความต้องการยางพาราลดลง
  • การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก
  • สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้น
  • ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น

สำหรับแนวโน้มราคายางพาราในช่วงต่อไป คาดว่าจะยังคงผันผวนตามปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว โดยหากปัจจัยลบต่างๆ ยังคงมีอยู่ ราคายางพาราก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อไปได้

สรุป

ราคายางพารา ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับราคาในช่วงต้นปี 2566 โดยราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีลดลงจาก 69.00 บาท/กิโลกรัม เหลือ 56.75 บาท/กิโลกรัม ลดลง 16.25% ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ลดลงจาก 50.00 บาท/กิโลกรัม เหลือ 44.00 บาท/กิโลกรัม ลดลง 12.00% และราคาน้ำยางสดลดลงจาก 32.00 บาท/กิโลกรัม เหลือ 27.00 บาท/กิโลกรัม ลดลง 16.67%

สาเหตุที่ราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2566 นั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน และภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น สำหรับแนวโน้มราคายางพาราในช่วงต่อไป คาดว่าจะยังคงผันผวนตามปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว โดยหากปัจจัยลบต่างๆ ยังคงมีอยู่ ราคายางพาราก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อไปได้

เช็คข้อมูํลเพิ่มเติม

ยางพารา- ราคายางวันนี้ การยางแห่งประเทศไทย (raot.co.th)