หน้าแรก ริวิว หนือสือ พลังแห่งวินัย The Power of Discipline by Daniel Walter

พลังแห่งวินัย The Power of Discipline by Daniel Walter

438
0
พื้นที่โฆษณา 1
10 บทเรียนจากหนังสือ “พลังแห่งวินัย โดย แดเนียล วอลเตอร์
1. วินัยคือความแตกต่างระหว่างความสําเร็จและความล้มเหลว ถ้าไม่มีมัน คุณจะไม่มีวันไปถึงจุดสูงสุดได้
2. ความแข็งแกร่งทางจิตใจคือสิ่งที่แยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้ มันไม่เกี่ยวกับร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้น แต่มีพลังใจที่จะก้าวผ่านความท้าทาย
3. การควบคุมตนเองเป็นพื้นฐานของระเบียบวินัย คุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมแรงกระตุ้นและความปรารถนาของคุณหากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายของคุณ
4. ความสม่ําเสมอคือกุญแจสําคัญเมื่อพูดถึงการพัฒนาวินัย คุณต้องแสดงตัวขึ้นทุกวันและทํางานโดยไม่คํานึงถึงว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร
5. การพัฒนาวินัยคือกระบวนการ มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความอดทน ความเพียร และทุ่มเท
6. ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่การสร้างความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณในทุกๆ วัน กุญแจสําคัญคือการเดินหน้าต่อไป แม้ว่าสิ่งต่าง ๆ จะยากลําบาก
7. จิตใจคือกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกเหมือนกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ ในร่างกาย ความแข็งแกร่งทางจิตใจมาจากการผลักดันความคิดของคุณให้ถึงขีดจํากัดของมัน
8. ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องเต็มใจที่จะเสียสละ ระเบียบวินัยต้องสละสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้ เพื่อสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าในอนาคต
9. ข้ออ้างคือศัตรูของระเบียบวินัย บางสิ่งบางอย่างมันต้องมีเหตุผลเสมอ แต่อยู่ที่เราจะฝ่าฟันและทํามันอยู่ดี
10. วินัยไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นของขวัญที่มอบให้ตัวเอง มันคือกุญแจสู่การสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจและทําความฝันที่ป่าที่สุดของคุณให้สําเร็จ
10 Lessons from the book “The Power of Discipline by Daniel Walter
1. Discipline is the difference between success and failure. Without it, you will never make it to the top.
2. Mental toughness is what separates the winners from the losers. It’s not about being physically stronger, but having the strength of mind to push through the challenges.
3. Self-control is the foundation of discipline. You must learn to control your impulses and desires if you want to achieve your goals.
4. Consistency is key when it comes to developing discipline. You must show up every single day and put in the work, regardless of how you feel.
5. Developing discipline is a process. It’s not something that happens overnight, but rather a journey that requires patience, persistence, and dedication.
6. Success is not about being perfect, but about making progress towards your goals every single day. The key is to keep moving forward, even when things get tough.
7. The mind is a muscle that needs to be trained just like any other muscle in the body. Mental toughness comes from pushing your mind to its limits.
8. If you want to achieve something great, you must be willing to sacrifice. Discipline requires giving up something you want now, for something you want more in the future.
9. Excuses are the enemy of discipline. There will always be a reason not to do something, but it’s up to you to push through and do it anyway.
10. Discipline is not a punishment, but a gift that you give yourself. It’s the key to creating a life that you are proud of and achieving your wildest dreams.