หน้าแรก ริวิว หนือสือ 10 บทเรียนจากหนังสือ “Think Again”

10 บทเรียนจากหนังสือ “Think Again”

430
0
พื้นที่โฆษณา 1

1. คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์มักจะคิดทบทวนอยู่เสมอ ซึ่งทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ๆ
👉หากความรู้คือพลัง การรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้คือปัญญา
2. พัฒนาความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมั่นใจ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้เกี่ยวกับการขาดความมั่นใจในตนเอง มันเกี่ยวกับการต่อสายดิน
👉รู้ว่าเราต่างก็มีข้อบกพร่องและผิดพลาดได้ ไม่เคยละสายตาจากความเป็นจริงนี้ ความมั่นใจคือความเชื่อในตนเอง
3. การแยกความคิดเห็นออกจากตัวตน
🚫เราควรหลีกเลี่ยงการยึดติดกับความคิดและความเชื่อของเรามากเกินไป เราไม่ควรปล่อยให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา
👉เมื่อเราปล่อยให้ความคิดของเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา เราก็จะกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดที่ผิด
4. โต้เถียงเกี่ยวกับวิธีการและไม่ใช่ทำไม
ทำไมการสนทนามักจะใช้อารมณ์และอัตตานำ และผู้คนก็ไม่สนใจคนอื่นๆ
✅เมื่อคุณเริ่มพูดถึง HOW ผู้คนเริ่มสังเกตเห็นช่องว่างในความรู้และข้อบกพร่องในข้อสรุปของพวกเขา และกลายเป็นการโต้แย้งน้อยลง
5. ทำอย่างไรจึงจะชนะการโต้วาทีและเจรจาต่อรองได้ดี
– แทนที่จะโจมตีข้อโต้แย้งที่อ่อนแอที่สุด ให้ยอมรับข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดของพวกเขา
– มุ่งเน้นไปที่จุดที่น้อยลง แต่แข็งแกร่งขึ้น
– ถามคำถาม
6. เปลี่ยนความคิดผ่านการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
เราไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงได้ เรามีโอกาสที่ดีกว่าในการช่วยให้พวกเขาค้นพบแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
คีย์:
– การถามคำถามปลายเปิด
– มีส่วนร่วมในการฟังไตร่ตรอง
– การยืนยันความสามารถของบุคคล
7. การจัดการกับความคิดแบบโพลาไรซ์
ผู้คนทำงานด้วยความคิดแบบไบนารี ทุกอย่างเป็นสีดำหรือขาว
✅วิธีแก้ปัญหาคือการทำลายมุมมองสุดโต่งที่ง่ายเกินไปนี้โดยการนำเสนอความซับซ้อนและความแตกต่างเล็กน้อย
8. คิดใหม่สำหรับเด็ก
การฝึกทำแบบร่างหลายๆ แบบแทนที่จะเป็นแบบเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสร้างสรรค์
👉แบบร่างที่มากขึ้นหมายถึงการคิดใหม่ ทำใหม่ ขัดเกลา และปรับแต่งให้ละเอียดยิ่งขึ้น นำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นในที่สุด
9. องค์กรแห่งการเรียนรู้
👉รวมความปลอดภัยทางจิตวิทยาและความรับผิดชอบในกระบวนการเพื่อสร้างโซนการเรียนรู้
รางวัลชมเชย — การพัฒนาวัฒนธรรมการตั้งคำถามโดยกระตุ้นให้ผู้คนถามอยู่เสมอว่า “เรารู้ได้อย่างไร”
10. การวางแผนอาชีพและการยึดสังหาริมทรัพย์

🚫เราต้องหยุดถามเด็กๆ ว่าโตขึ้นอยากทำอะไร
✅ทางเลือกกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของพวกเขา เราต้องสนับสนุนพวกเขาว่าอาชีพคือการกระทำและไม่ใช่ตัวตนที่จะอ้างสิทธิ์
คุณใช้ชีวิตอยู่กับนักบินอัตโนมัติเพราะคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตของคุณ