หน้าแรก ริวิว หนือสือ หลักการ 5w1h หมายถึงอะไร

หลักการ 5w1h หมายถึงอะไร

972
0

หลักการ 5W1H เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา หรือการรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบคำถามหลักๆ ว่าอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ทำไม ใคร และอย่างไร โดยจะประกอบด้วย:

 1. What (อะไร) – เป็นการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ สิ่งของ หรือการกระทำที่ต้องการวิเคราะห์
 2. When (เมื่อไหร่) – เป็นการสืบหาเวลาหรือช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สิ่งของ หรือการกระทำที่ต้องการวิเคราะห์
 3. Where (ที่ไหน) – เป็นการสืบหาสถานที่หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สิ่งของ หรือการกระทำที่ต้องการวิเคราะห์
 4. Why (ทำไม) – เป็นการสืบหาเหตุผลหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สิ่งของ หรือการกระทำที่ต้องการวิเคราะห์
 5. Who (ใคร) – เป็นการสืบหาบุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สิ่งของ หรือการกระทำที่ต้องการวิเคราะห์
 6. How (อย่างไร) – เป็นการสืบหาวิธีการ หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สิ่งของ หรือการกระทำที่ต้องการวิเคราะห์

 

การใช้หลักการ 5W1H จะช่วยให้เราสามารถสรุปข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่พลาดข้อมูลสำคัญใดๆ ที่อาจจะมีผลต่อการวิเคราะห์หรือ

หลักการ 5W1H ย่อมาจากว่า Who, What, Where, When, Why และ How ซึ่งเป็นหลักการในการตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูล โดยเฉพาะในการเขียนข่าว แต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้

 • Who (ใคร) เป็นการถามผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • What (อะไร) เป็นการถามเหตุการณ์หรือเหตุผลที่เกิดขึ้น
 • Where (ที่ไหน) เป็นการถามสถานที่เกิดเหตุการณ์
 • When (เมื่อไหร่) เป็นการถามช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์
 • Why (ทำไม) เป็นการถามเหตุผลหรือสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์
 • How (อย่างไร) เป็นการถามวิธีการหรือลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การใช้หลักการ 5W1H จะช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์หรือเหตุผลที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น และเป็นช่องทางในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นในการเขียนข่าว การเขียนรายงาน หรือการวิจัยต่างๆ ในสาขาต่างๆ

สยบรักจอมเสเพล พากย์ไทย 01 ล่าสุด 37 38

Video Destined (2023) สยบรักจอมเสเพล ตอนที่ 1
ซีรีย์จีนสยบรักจอมเสเพล/ Destined (2023)

EP.1 Destined สยบรักจอมเสเพล ตอนที่ 1