Google search engine
หน้าแรก แท็ก Origami

แท็ก: origami

ประเภทของภาพที่สร้างจาก AI และ origami

0
ประเภทของภาพที่สร้างจาก AI สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ภาพที่สร้างจากข้อมูลที่มีอยู่ เป็นการจำลองภาพจากข้อมูลภาพที่มีอยู่ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด หรือภาพกราฟิก โดย AI จะเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลภาพที่มีอยู่ แล้วสร้างภาพใหม่ขึ้นมาตามรูปแบบนั้น ตัวอย่างของภาพประเภทนี้ ได้แก่ ภาพถ่ายบุคคลที่สร้างขึ้นจากข้อมูลภาพถ่ายบุคคลที่มีอยู่ ภาพวาดที่สร้างขึ้นจากข้อมูลภาพวาดที่มีอยู่ หรือภาพกราฟิกที่สร้างจากข้อมูลภาพกราฟิกที่มีอยู่ ภาพที่สร้างจากจินตนาการ เป็นการสร้างสรรค์ภาพใหม่ ๆ ขึ้นมาโดยไม่มีข้อมูลภาพที่มีอยู่...
- Advertisement -
1h5w.com

EDITOR PICKS