Google search engine
หน้าแรก แท็ก Bard Google

แท็ก: Bard Google

Bard ได้มีการอัปเดตครั้งใหญ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2023

0
Bard รุ่น Gemini ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถตอบคำถามได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น สามารถเข้าใจบริบทของคำถามได้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้หลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนี้ ประสิทธิภาพในการตอบคำถาม ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถตอบคำถามได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำถามที่ยากหรือท้าทาย เช่น คำถามเชิงลึก คำถามเชิงวิเคราะห์ หรือคำถามที่ต้องใช้ความรู้รอบตัว ความเข้าใจบริบทของคำถาม ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถเข้าใจบริบทของคำถามได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถตอบคำถามได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น ความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหา ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้หลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น บทกวี โค้ด สคริปต์...
- Advertisement -
1h5w.com

EDITOR PICKS