Google search engine
หน้าแรก แท็ก คิดบวก

แท็ก: คิดบวก

ริวิวหน้งสือ The Power of Positive Thinking โดย นอร์แมน วินเซนต์ พีล

0
"พลังของการคิดในทางบวก" (The Power of Positive Thinking) เป็นหนังสือที่เขียนโดยนอร์แมน วินเซนต์ พีล และเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1952 หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในการช่วงและมีผลกระทบต่อหลายคนทั่วโลกในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการคิดแบบบวกเพื่อสร้างชีวิตที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้เน้นการสร้างการคิดที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จและความสุขโดยใช้การตั้งใจและการควบคุมการคิดให้เป็นบวกเป็นแน่นอน เนื้อหาของหนังสือค่อนข้างหลากหลายและครอบคลุมหลายเรื่อง เช่น การใช้ความเชื่อและความมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างภาพลักษณ์ในจิตใจของเรา การเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่แน่นอน การเรียนรู้จากความผิดพลาด และอื่นๆ โดยทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยการคิดเชิงบวก ความเขียนของนอร์แมน วินเซนต์ พีลมีลักษณะที่เข้าใจง่ายและเป็นกลาง ชีวประวัติและตัวอย่างจากชีวิตจริงถูกนำเสนอเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ได้รับการพูดถึง...
- Advertisement -
1h5w.com

EDITOR PICKS