หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ DR “SINGTEL80” อ้างอิงหุ้น “SingTel” เริ่มซื้อขาย 1 เมษายนนี้

DR “SINGTEL80” อ้างอิงหุ้น “SingTel” เริ่มซื้อขาย 1 เมษายนนี้

DR “SINGTEL80” อ้างอิงหุ้นสามัญของ Singapore Telecommunications Limited ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของสิงคโปร์ ครอบคลุมอาเซียน ธุรกิจดิจิทัล เครือข่าย 5G และ Data Center เตรียมเปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 เมษายน 2567

205
0
Singapore Telecommunications (Singtel) building in Singapore (AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN (Photo by Roslan RAHMAN / AFP)

DR “SINGTEL80” อ้างอิงหุ้น “SingTel” เริ่มซื้อขาย 1 เมษายนนี้

DR “SINGTEL80” อ้างอิงหุ้นสามัญของ Singapore Telecommunications Limited หรือ SingTel ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของ ประเทศสิงคโปร์ และครอบคลุมประเทศใน กลุ่มอาเซียน

SingTel ยังมีธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ให้บริการ เครือข่าย 5G และ Data Center

DR “SINGTEL80” เตรียมเปิดซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวันแรก 1 เมษายน 2567 นี้

รายละเอียด

  • ชื่อย่อ: SINGTEL80
  • ประเภท: ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR)
  • อ้างอิง: หุ้นสามัญของ Singapore Telecommunications Limited (SingTel)
  • อัตรา: 1 หุ้น SingTel : 80 หน่วย DR
  • วันเริ่มซื้อขาย: 1 เมษายน 2567
  • ราคาเสนอขาย: 4.00 – 9.00 บาทต่อหน่วย
  • จำนวนเสนอขาย: 1,600,000,000 หน่วย
  • ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

แหล่งข้อมูล