หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ หุ้น DR ลงทุนหุ้นนอกผ่านตลาดหุ้นไทย

หุ้น DR ลงทุนหุ้นนอกผ่านตลาดหุ้นไทย

บทความนี้แนะนำ 21 หุ้น DR ที่น่าสนใจ แบ่งเป็นลงทุนในจีน ฮ่องกง เวียดนาม และตลาดหุ้นอื่น ๆ พร้อมอธิบายข้อดี ข้อเสีย และข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน

92
0
พื้นที่โฆษณา 1

หุ้น DR: ประตูสู่การลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทย

DR ย่อมาจาก Depositary Receipt หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่านักลงทุนมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจจะเป็นหุ้น ETF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) ในต่างประเทศ

ข้อดีของการลงทุนในหุ้น DR:

 • สะดวก: ซื้อขายได้ง่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยใช้บัญชีซื้อขายหุ้นไทยปกติ
 • ลงทุนได้โดยไม่ต้องแลกเงิน: ซื้อขายเป็นเงินบาท ไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของค่าเงิน
 • กระจายความเสี่ยง: ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศไทย
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี: ลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีศักยภาพ เติบโตสูง

ข้อเสียของการลงทุนในหุ้น DR:

 • ค่าธรรมเนียม: มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: แม้จะซื้อขายเป็นเงินบาท แต่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ
 • สภาพคล่อง: หุ้น DR บางตัวมีสภาพคล่องต่ำ อาจจะซื้อขายได้ยาก
 • ความเสี่ยงจากประเทศ: ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ออกหุ้นอ้างอิง

ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น DR ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นอ้างอิง: เช่น ประเภทธุรกิจ ผลประกอบการ แผนงานในอนาคต
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ DR: เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราค่าธรรมเนียม
 • ความเสี่ยงต่างๆ: เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากประเทศ

ตัวอย่างหุ้น DR ที่น่าสนใจ:

ลงทุนในจีน – ฮ่องกง:

 • CN01: ลงทุนในดัชนี CSI 300 ของจีน
 • CNTECH01: ลงทุนในดัชนี Hang Seng TECH ของจีน
 • HK01: ลงทุนในดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง
 • HKCE01: ลงทุนในดัชนี Hang Seng China Enterprises ของฮ่องกง
 • NDX01: ลงทุนในดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐ
 • STAR5001: ลงทุนในดัชนี STAR 50 ของจีน
 • HK13: ลงทุนในดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง
 • HKTECH13: ลงทุนในดัชนี Hang Seng TECH ของจีน
 • BABA80: ลงทุนในหุ้น Alibaba Group ของจีน
 • BIDU80: ลงทุนในหุ้น Baidu ของจีน
 • BYDCOM80: ลงทุนในหุ้น BYD Company Limited ของจีน
 • NETEASE80: ลงทุนในหุ้น NetEase ของจีน
 • PINGAN80: ลงทุนในหุ้น Ping An Insurance ของจีน
 • TENCENT80: ลงทุนในหุ้น Tencent ของจีน
 • XIAOMI80: ลงทุนในหุ้น Xiaomi ของจีน

ลงทุนในเวียดนาม:

 • E1VFVN3001: ลงทุนในดัชนี VN30 ของเวียดนาม
 • FUEVFVND01: ลงทุนในดัชนี VN DIAMOND ของเวียดนาม

ตลาดหุ้นประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 • ASML01: ลงทุนในหุ้น ASML Holding N.V. ของเนเธอร์แลนด์
 • LVMH01: ลงทุนในหุ้น LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ของฝรั่งเศส
 • JAPAN13: ลงทุนในดัชนี MSCI Japan 100% Hedged to USD Index ของญี่ปุ่น
 • SIA19: ลงทุนในหุ้น Singapore Airlines ของสิงคโปร์

ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น DR ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นอ้างอิง: เช่น ประเภทธุรกิจ ผลประกอบการ แผนงานในอนาคต
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ DR: เช่น นโยบายการจ่าย

แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเพิ่มเติม:

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน