หน้าแรก How to สิ่งที่ควรทำ สำหรับ คนว่างงาน มากเกิน 6 เดือน

สิ่งที่ควรทำ สำหรับ คนว่างงาน มากเกิน 6 เดือน

347
0
พื้นที่โฆษณา 1

การว่างงานนานเกิน 6 เดือน เป็นความท้าทายที่หลายคนต้องเผชิญ นอกจากจะส่งผลต่อด้านการเงินแล้ว ยังอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ได้อีกด้วย ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างเหมาะสม

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับสิ่งที่ควรทำสำหรับคนว่างงานนานเกิน 6 เดือน

 1. รักษากำลังใจ

การว่างงานอาจทำให้รู้สึกท้อแท้และหมดหวังได้ สิ่งสำคัญคือต้องรักษากำลังใจและมองโลกในแง่บวก พยายามคิดถึงสิ่งที่ทำได้ในอนาคต และอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

 1. อัพเดททักษะและความรู้

โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอัพเดททักษะและความรู้อยู่เสมอ คุณสามารถหาหลักสูตรเรียนออนไลน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน

 1. หางานใหม่อย่างสม่ำเสมอ

อย่ารอให้ถูกเรียกสัมภาษณ์งาน แต่ควรหางานใหม่อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางาน หรือติดต่อบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน โดยฝึกซ้อมตอบคำถามต่างๆ ล่วงหน้า

 1. หารายได้เสริม

หากยังไม่สามารถหางานใหม่ได้ ก็ควรหารายได้เสริมเพื่อประทังชีวิต คุณสามารถหางานพิเศษทำที่บ้าน หรือทำธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กๆ

 1. ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

หากรู้สึกเครียดหรือท้อแท้จนไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

สำหรับคนไทยที่ว่างงานนานเกิน 6 เดือน สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39 และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

นอกจากคำแนะนำข้างต้นแล้ว คุณสามารถปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือคนว่างงาน เช่น กรมจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ เพื่อขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

มีหนังสือหลายเล่มที่แนะนำให้อ่านเพื่อรับมือกับสถานการณ์การว่างงานนานเกิน 6 เดือน หนังสือเหล่านี้สามารถให้คำแนะนำและกำลังใจในการก้าวผ่านความท้าทายนี้ หนังสือบางเล่มที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • The 30-Day Job Search Solution โดย Richard N. Bolles
 • What Color is Your Parachute? โดย Richard N. Bolles
 • The Pathfinder โดย Nicholas Lore
 • The Truth About Getting a Job โดย Joyce Lain Kennedy
 • The 2-Hour Job Search โดย Steve Dalton

หนังสือเหล่านี้จะแนะนำวิธีการหางานใหม่ พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ หนังสือเหล่านี้ยังให้คำแนะนำในการรับมือกับสภาพจิตใจและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการว่างงาน

นอกจากหนังสือแล้ว ยังมีเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณสามารถหาข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ เช่น

 • เว็บไซต์ของกรมจัดหางาน
 • เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานในพื้นที่
 • เว็บไซต์หางานต่างๆ
 • เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือคนว่างงาน

สิ่งสำคัญคือต้องหาข้อมูลและคำแนะนำจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์การว่างงานได้อย่างเหมาะสม

ในฐานะที่ปรึกษาด้านการวางแผนชีวิต ฉันจะแนะนำดังนี้:

 1. เริ่มต้นด้วยการสำรวจตัวเอง

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจตัวเองก่อนจึงจะสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรวจตัวเองในด้านต่างๆ เช่น ความสนใจ ความสามารถ ค่านิยม เป้าหมาย และเป้าหมายในชีวิต

 1. กำหนดเป้าหมาย

เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนชีวิต เป้าหมายจะช่วยให้คุณมีทิศทางและแรงจูงใจในการทำงาน กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ท้าทาย แต่เป็นไปได้

 1. สร้างแผน

เมื่อคุณมีเป้าหมายแล้ว ก็ถึงเวลาสร้างแผน แผนของคุณควรครอบคลุมถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมาย

 1. ลงมือทำ

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำ ลงมือทำตามแผนของคุณอย่างสม่ำเสมอและอดทน

 1. ทบทวน

สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนแผนของคุณเป็นประจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนของคุณยังสอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการวางแผนชีวิต:

 • กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายระยะสั้นจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการทำงาน เป้าหมายระยะยาวจะช่วยให้คุณมีทิศทางในชีวิต
 • แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ จะทำให้เป้าหมายดูง่ายและบรรลุได้มากขึ้น
 • กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคุณ
 • ยืดหยุ่น แผนของคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ฉันจะแนะนำให้คุณหาที่ปรึกษาด้านการวางแผนชีวิตมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สามารถช่วยคุณสำรวจตัวเอง กำหนดเป้าหมาย และสร้างแผน

การวางแผนชีวิตเป็นกระบวนการต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนแผนของคุณเป็นประจำและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น