หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ SINGER เดินหน้าซื้อหุ้นคืน ปักหมุดไม่เกิน 640 ล้านบาท ถึง 23 มี.ค. 66

SINGER เดินหน้าซื้อหุ้นคืน ปักหมุดไม่เกิน 640 ล้านบาท ถึง 23 มี.ค. 66

974
0
พื้นที่โฆษณา 1

SINGER เริ่มเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืน สูงสุดไม่เกิน 640 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน ถึง 23 มี.ค. 66 ชี้เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน-เพิ่มผลตอบแทน พร้อมย้ำธุรกิจแข็งแกร่ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยว่า SINGER เริ่มเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในวันแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2565 SINGER ซื้อหุ้นคืนแล้ว 1,700,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 27.50-27.75 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 47,125,000 บาท

ทั้งนี้ ในด้านภาพรวมธุรกิจปี 2566 SINGER พร้อมเดินหน้าขยายการเติบโต รับภาพรวมเศรษฐกิจฟื้น ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ทยอยฟื้นตัว ชู ความแข็งแกร่งในด้านตัวแทนขาย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุม ไม่เพียงแต่หัวเมืองใหญ่ แต่ลงลึกไปถึงระดับตำบล หมู่บ้าน

และยังไม่นับรวมแผนการ Synergy กับพาร์ตเนอร์ และกลุ่มบริษัทเจมาร์ท เช่น JGS, JAYDEE, Go Power และ BRR ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตสู่เป้าหมาย ช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มมูลค่าให้บริษัท

สำหรับการซื้อหุ้นคืนของ SINGER ในครั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 640 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 2.19% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เริ่มวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรากำไรสุทธิ (EPS) และเพิ่มมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว