หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ หุ้นใหญ่ ONEE โยนหุ้นแบบ Overnight ราคาต่ำกระดาน ชี้ช่วยกระจายหุ้นถึงรายย่อยเพิ่มขึ้น

หุ้นใหญ่ ONEE โยนหุ้นแบบ Overnight ราคาต่ำกระดาน ชี้ช่วยกระจายหุ้นถึงรายย่อยเพิ่มขึ้น

826
0
พื้นที่โฆษณา 1

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ขายหุ้น ONEE 357 ล้านหุ้น ราคา 8.50 บาท ชี้เป็นการโยนหุ้นแบบ Overnight Private Placement ให้นักลงทุนหลายกลุ่มไม่เกิน 50 ราย แจงช่วยทำให้หุ้นถึงมือรายย่อย

นายอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัท ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ว่าได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญที่ตนถือในบริษัท จำนวน 357,000,000 หุ้น คิดเป็น 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน (Overnight Private Placement) ซึ่งรวมถึง ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 50 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น

โดยราคาดังกล่าวกำหนดโดยวิธีการ สำรวจความต้องการการซื้อหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Bookbuilding) คิดเป็น มูลค่ารายการเท่ากับ 3,034.5 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ (Placement Agent)
ภายหลังการขายในครั้งนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดและเป็น กรรมการของบริษัทฯ ต่อไป โดยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวน 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัท จากเดิมที่ถือครอง 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยการขายหุ้นสามัญของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ในครั้งนี้จะทำให้ฐานผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ มีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 21% เป็น 36 %

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในด้านความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราคาหุ้นปิดการซื้อขายที่ 9.30 บาท และหากนำมาพิจารณากับราคาที่ทำการซื้อขายจะพบว่า มีราคาที่ถูกกว่ากระดานซื้อขาย 8.60%

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/business/investment/stockexchange/2577271