หน้าแรก แท็ก ปลดปล่อยศักยภาพของคุณสู่ความเป็นเลิศ

แท็ก: ปลดปล่อยศักยภาพของคุณสู่ความเป็นเลิศ

Think Big: ปลดปล่อยศักยภาพของคุณสู่ความเป็นเลิศ โดย David J. Schwartz:

0
"Think Big: Unleashing Your Potential for Excellence" คือหนังสือเล่มเล็กที่เขียนโดย David J. Schwartz เป็นหนังสือประเภทการช่วยเสริมและแรงบันดาลใจ เป้าหมายของหนังสือคือที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านเอาชนะความเชื่อจำกัดตนเองและเปิดโอกาสในการใช้ศักยภาพเต็มที่เพื่อประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของชีวิต หนังสือส่งเสริมให้ผู้อ่านนำเสนอมุมมองที่ใช่ใจและแก้ไขสถานการณ์ที่มีความท้าทายและจับตามโอกาส หัวข้อและแนวความคิดสำคัญในหนังสือประกอบด้วย: 1. **ความคิดบวก**: Schwartz ย้ำความสำคัญของความคิดบวกในการรูปร่างทัศนคติและการกระทำ นายเสนอว่าโดยการเลี้ยงศักยภาพบวกตนเอง บุคคลสามารถดึงดูดความสำเร็จและเปิดใจตัวเองเพื่อพลิกโอกาสใหม่ 2. **ความเชื่อในตนเอง**: ผู้เขียนเน้นความสำคัญของการเชื่อในตนเองและความสามารถของตนเอง เขาอ้างว่าความเชื่อในตนเองเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบรรลุความสำเร็จและเสนอให้ผู้อ่านท้าทายความไม่มั่นคงในตนเอง 3....
- Advertisement -
1h5w.com

EDITOR PICKS