หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ BID – OFFER 10 ช่อง เริ่มวันนี้ 8/5/66

BID – OFFER 10 ช่อง เริ่มวันนี้ 8/5/66

1529
0
พื้นที่โฆษณา 1

ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมี BID – OFFER 10 ช่อง เพิ่มขึ้นมากว่าเดิมในตลาดหุ้น ว่าจะมีผลต่อการสร้างราคาเทียมหรือไม่ โดยอย่างทั่วไปแล้ว การมี BID – OFFER มากขึ้นจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการซื้อขายหุ้น เนื่องจากจะมีการแสดงราคาของหุ้นที่ค่อนข้างหลากหลายและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยลดการสร้างราคาเทียมได้บ้าง แต่การสร้างราคาเทียมในตลาดหุ้นนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุไม่ใช่เพียงเพราะจำนวนช่อง BID – OFFER น้อยหรือมาก แต่อาจเกิดจากการต่อรองราคาของผู้ซื้อขายหุ้นกันเอง หรือการส่งคำสั่งซื้อขายแบบไม่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้น การสร้างราคาเทียมในตลาดหุ้นยังคงเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมี BID – OFFER 10 ช่องหรือมากกว่านั้นอยู่ดี